Highland Life logo
A great place to live, work and play


Zakładanie własnego biznesu

Starting a business

Zakładanie własnego biznesu

Free Advice on setting up a business

Bezpłatne porady dotyczące otwarcia własnej firmy

Business Gateway / Highland Opportunity

Organizacje zajmujące się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w Szkocji –Brama do biznesu (Business Gateway) / Możliwości w regionie Highland (Highland Opportunity)

Możesz mieć świetny pomysł na biznes, który chciałbyś otworzyć. Istnieją organizacje, które mogą Ci w tym pomóc.

Brama do biznesu (Business Gateway) pomaga rozwijać się i umacniać pozycję na rynku nowo powstałym i istniejącym firmom poprzez kombinację

 • online support (pomocy przez internet)

 • local workshops and training (lokalnych warsztatów i szkoleń)

 • impartial advice (obiektywnych porad)

 • and specialist advisory services (i specjalistycznych usług doradczych)

Większość z tych usług jest bezpłatna i wszystkie są dostępne w całym regionie Highlands i Moray.

Biura Bramy do biznesu (Business Gateway) / Możliwości w regionie Highland (Highland Opportunity)

Dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.highland-opportunity.com

CREATE

CENTRUM CREATE

Create – Highland Centre for Enterprise and Innovation (Create – Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Regionu Highland) również może Ci pomóc w otworzeniu i prowadzeniu biznesu. Stowarzyszenie przedsiębiorców z siedzibą w centrum Create organizuje comiesięczne spotkania i sesje informacyjne na różne tematy, takie jak marketing, nawiązywanie kontaktów biznesowych i zakładanie biznesu. Odbywają się one co miesiąc i są otwarte dla wszystkich. Częścią spotkań jest bezpłatny lunch i możliwość podzielenia się doświadczeniami z prawdziwymi przedsiębiorcami.

Rezerwacja nie jest konieczna – po prostu przyjdź do The Studio, Midmills Building w Inverness College.

CREATE
Centrum Innowacji i Przedsiebiorczosci Regionu Highland ( Highland Centre for Enterprise and Innovation)
Inverness College UHI
Midmills Building B13
Crown Avenue
Inverness
IV2 3NG

Business Networks

Kontakty Biznesowe

Izba Handlowa w Inverness (Inverness Chamber of Commerce)

Izba Handlowa w Inverness oferuje szeroki zakres korzyści, począwszy od kontaktów i możliwości poznania ludzi z branży, wydarzeń i spotkań po reprezentację i informacje. Izba oferuje pełen pakiet usług biznesowych Brytyjskiej Izby Handlowej łącznie z bezpłatnym ubezpieczeniem od kosztów prawnych, wsparciem działu personalnego i porad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Dołączenie do Izby jest odpłatne. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać klikając tutaj here.

Izba Handlowa w Inverness (Inverness Chamber of Commerce )

PO BOX 5512

IV2 3ZE

01463 718131

info@inverness-chamber.co.uk

Highland Business Women’s Club

Stowarzyszenie biznesowe dla kobiet w regionie Highland (Highland Business Women’s Club)

To stowarzyszenie dla każdej kobiety, która pracuje czy to jako osoba zatrudniająca, zatrudniona czy też samozatrudniona. Aby dołączyć do stowarzyszenia należy uiścić opłatę członkowską. Członkostwo umożliwi Ci poznanie ludzi z branży, uczestniczenie w wydarzeniach i prezentacjach na różne tematy biznesowe oraz posługiwanie się narzędziami internetowymi. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę HBWC website.

Stowarzyszenie biznesowe dla kobiet w regionie Highland (Highland Business Women’s Club)
PO Box 5764
Inverness
IV1 9BD
info@hbwc.co.uk

Women@Work

Kobiety w Pracy (Women@Work)

Projekt stowarzyszenia zajmującego się dokształcaniem pracujących w Szkocji kobiet (WEAScotlandWomen@Work project) to obejmująca swym zasięgiem cały region Highland sieć wsparcia dostarczająca informacji, wiedzy i pomocy zarówno kobietom otrzymujących zapłatę za swoją pracę, jak i tych pracujących bez wynagrodzenia. Projekt pomaga kobietom zrozumieć wiele kwestii, rozwinąć umiejętności i zacząć mówić o rzeczach dla nich istotnych w domu, pracy i w lokalnej społeczności.

W@W oferuje

 • Popołudniowe i wieczorne spotkania na dziewięciu obszarach regionu Highland

 • Możliwości nawiązania kontaktów

 • Konferencje

 • Szkolenia

 • Miesięczny E-biuletyn

 • Konsultacje

 • Możliwości zaangażowania

 • Miejsce, w którym możesz promować swój biznes wśród osób z branży

Sieć wsparcia dla kobiet W@W to stowarzyszenie, w którym można wymieniać się pomysłami i opiniami, gdzie kobiety wspierają się nawzajem poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, aby nabrać pewności siebie i nawiązać nowe kontakty.

Dołącz do projektu Kobiety w Pracy (Women@Work) klikając tutaj http://www.weawomenatwork.org.uk/

Useful URLs

Adresy przydatnych stron internetowych:

Business Gateway (Brama do biznesu) http://www.bgateway.com/

Highland Opportunity (Możliwości w regionie Highland) http://www.highland-opportunity.com/

Create http://www.createhighland.com/

Inverness Chamber of Commerce (Izba Handlowa w Inverness) http://www.inverness-chamber.co.uk/

Highland Business Women’s Club (Stowarzyszenie biznesowe dla kobiet w regionie Highland) http://www.hbwc.co.uk/

Women@Work (Kobiety w Pracy) http://www.weawomenatwork.org.uk/

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.