Highland Life logo
A great place to live, work and play


Izglītība

Bērni Skotijā / Angļu valodas mācīšanās / Papildu un augstākā izglītība/

Education

Izglītība

Children in Scotland (Bērni Skotijā)

Children in Scotland
Bērni Skotijā

Vecāku pienākums ir rūpēties par saviem bērniem, sargāt viņus, nodrošināt viņu pienācīgu aprūpi un nodrošināt viņiem izglītību. Skotijā bērns ir jebkura persona jaunāka par 16 gadiem.

Pre-School Children
Pirmsskolas vecuma bērni

Bērniem, sasniedzot noteiktu vecumu, ir tiesības uz bezmaksas izglītību, kas parasti ir 12 1/2 stundas nedēļā 38 nedēļu garumā. Nauda par mācībām tiek maksāta tieši pirmsskolas iestādei par Jūsu bērna reģistrēto stundu skaitu. Nekādi tieši maksājumi vecākiem netiek veikti. Nauda tiek maksāta tieši bērnudārzam/nodarbību grupai ( playgroup).

Vecāku / aprūpētāju pienākums ir nodrošināt bērnu aizvešanu uz un no bērnudārza.

Šī saite sniedz ziņas par dzimšanas datumiem, kad bērni iegūst tiesības apmeklēt mācības:

Pre-school Enrolment Leaflet 2024-13 (Pirmsskolas uzņemšanas brošūra 2024-13)

Plašāku informācija un nodarbību grupu, dienas bērnudārzu un citu grupu sarakstus var saņemt no Hailandes domes Bērnu aprūpes informācijas dienesta:

Highland Childcare Information Service (Hailandes Bērnu aprūpes informācijas dienests)
Tālr. 0845 601 1345

School-Age Children
Skolas vecuma bērni

Bērniem Skotijā ir tiesības uz bezmaksas vietu skolā. Vecāki ir juridiski atbildīgi par to, lai bērni iegūtu izglītību, un parasti tas tiek nodrošināts, sūtot bērnus skolā. Daži vecāki izvēlas bērnus mācīt mājās vai arī privātskolās. Parasti bērni sāk mācīties skolā augustā tad, kad viņi ir vecumā no 4 ½ līdz 5 ½ gadiem, un uzsāk mācīties vidusskolā augustā tad, kad viņi ir vecumā no 11 ½ līdz 12 ½ gadiem. Bērniem ir jāturpina mācības līdz 16 gadu vecumam. Lielākā daļa jauniešu paliek vidusskolā vēl 2 gadus, līdz 18 gadu vecumam.

Lai reģistrētu bērnus Jūsu rajona skolā, Jums ir jāsazinās ar skolas direktoru ( head teacher). Ja Jūs vēlaties reģistrēt bērnu ārpus Jūsu rajona, Jums jāsazinās ar rajona izglītības vadītāju ( Area Education Manager):

Caithness ECS Office(Keisnesas Izglītības, kultūras un sporta birojs)

Rhind House
West Banks Avenue
WICK, KW1 5LZ

Tālrunis 01955 602 362

CSER Area ECS Office (Keisnesas, Sazerlendas un Īsterrosas rajona Izglītības, kultūras un sporta birojs)

Council Offices,
Drummuie,
GOLSPIE,
KW10 6TA

Tālrunis 01408 635338 (Izglītības, kultūras un sporta rajona vadītājs – atklātais birojs)

Ross & Cromarty Area Education Office(Rosas un Kromartijas rajona Izglītības birojs)

The Education Centre
Castle Street
DINGWALL, IV15 9HU

Tālrunis 01349 863441

INBS Area ECS Office(Invernesas, Nērnas, Badenohas un Strasspejas rajona Izglītības, kultūras un sporta birojs)

Highland Council Headquarters,
Glenurquhart Road
INVERNESS, IV3 5NX

Tālrunis 01463 702811

Skye & Lochalsh Area Education Office(Skajas un Loholašas rajona izglītības birojs)

Elgin Hostel
PORTREE
Isle of Skye, IV51 9EE

Tālrunis 01478 613697

Lochaber Area Education Office(Lohāberas rajona izglītības birojs)

Camaghael Hostel
Camaghael
FORT WILLIAM, PH33 7NE

Tālrunis 01397 707350

Help for familities on a low income
Palīdzība ģimenēm ar zemiem ienākumiem

Ģimenes ar ļoti zemiem ienākumiem var pieteikties bērnu bezmaksas pusdienām skolā, kā arī noteikta skolas apģērba iegādei. Vairāk informācijas Jūs atradīsiet here (šeit).

Jūsu rajona izglītības vadītājs ( Area Education Manager) arī varēs pateikt, kur Jums pieteikties to saņemšanai.

Help with English language
Palīdzība angļu valodas apguvē

Skolas var palīdzēt skolēniem pilnveidot savas angļu valodas iemaņas.

Jūs varat lejupielādēt leaflet (brošūru), kurā tas paskaidrots.

Ziņas par šo dienestu ir atrodamas vietnē:

http://www.highland.gov.uk........../englishasadditionallanguage/

Help with additional support needs
Palīdzība bērniem ar papildu vajadzībām

Dažiem bērniem un jauniešiem ir nepieciešama papildu palīdzība, lai palīdzētu mācīties skolā. Ja Jūs domājat, ka Jūsu bērnam ir vajadzīga papildu palīdzība, Jums to vajadzētu apspriest ar Jūsu bērna skolas direktoru. Bērniem, kam ir nepieciešama papildu palīdzība, ir tiesības uz pilna mācību laika izglītību, parasti – bērna vietējā skolā. Daži bērni un jaunieši apmeklē speciālās skolas, kur viņi saņem nepieciešamo speciālistu palīdzību.

Vairāk informācijas var atrast Hailandes domes tīmekļa vietnē:

http://www.highland.gov.uk/learninghere/supportforlearners/

Childcare
Bērnu aprūpe

Ja Jums ir jāaprūpē bērns, kamēr Jūs strādājat, ir pieejamas reģistrētas aukles ( Registered Childminders), bērnudārzi un ārpusskolas dienesti ( Out of school services). Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Highland Childcare Information Service (Hailandes Bērnu aprūpes informācijas dienesta) tīmekļa vietni vai zvaniet šim dienestam uz 01463 711 176. Dienesta adrese ir:

High Street
Clachnaharry
Inverness
IV3 8RB

Library services for children
Bibliotēku pakalpojumi bērniem

Pre-schoold children
Pirmsskolas vecuma bērni

Visi mazie bērni saņem speciālas bezmaksas Bookbug grāmatu paketes sešu nedēļu vecumā, 18 mēnešu vecumā, trīs gadu vecumā un savā pirmajā gadā pamatskolā. Tās tiek izsniegtas, lai pamudinātu visus vecākus / aprūpētājus priecāties par grāmatām kopā ar bērniem no pēc iespējas agrāka vecuma.

Daudzas bibliotēkas rīko arī Bookbug dzejas ( Rhyme time) pasākumus, kas sagādā prieku bērniem un viņu vecākiem. Tur Jūs varat arī tikties ar citiem vecākiem Jūsu apkārtnē. Sazinieties ar savu vietējo bibliotēku, lai noskaidrotu, kad notiek šie pasākumi.

http://www.highland.gov.uk/leisureandtourism/libraries/yourlocallibrary/librariesmap.htm

School age children
Skolas vecuma bērni

Gandrīz visās vidusskolās ir bibliotēkas un bibliotekāri, kas palīdz skolas darbā. Arī bibliotēku filiāles izsniedz grāmatas un informāciju, kas palīdz gatavot mājas darbus un projektus. Šie pakalpojumi ir bezmaksas, un notiek arī daudzi citi pasākumi bērniem – vienkārši pavaicājiet par to savā vietējā bibliotēkā.

Highland Libraries (Hailandes bibliotēkas)

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.