Highland Life logo
A great place to live, work and play


Darbs un Nauda

Darbs / Naudas lietas / Noderīgas Interneta adreses

Work & Money

Darbs un nauda

Work
Darbs

Finding work (Darba atrašana)

Work permits and registration (Darba atļaujas un reģistrācija)

Your rights at work (Jūsu darba tiesības)

National Minimum Wage (Valsts minimālā alga)

Finding work Darba atrašana

Jūs varat noskaidrot, kādas ir darba iespējas Jūsu rajonā:

  • privātās nodarbinātības aģentūrās
  • lasot sludinājumus laikrakstos
  • Jobcentre Plus(darbā iekārtošanas un pabalstu birojā „Jobcentre Plus”) your local office (Jūsu vietējā birojā), search for jobs online, (meklējot darbu tiešsaistē) vai arī Jūs varat izmantot Jobseeker Direct tālruņa līniju 0845 60 60 234. Tā ir valsts aģentūra, kas sniedz bezmaksas pakalpojumus.
  • Skills Development Scotland (“Skills Development Scotland” (Iemaņu attīstība Skotijā)) var sniegt Jums informāciju un padomus par Jums nepieciešamajām iemaņām, kvalifikāciju un apmācībām. Tie ir bezmaksas pakalpojumi.

Work permits and registration Darba atļaujas un reģistrācija

Ja Jūs esat no:

Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas vai Zviedrijas, tad Jums nav vajadzīga atļauja strādāšanai Apvienotajā Karalistē.

Ja Jūs esat no Rumānijas vai Bulgārijas, Jums nav automātiskas tiesības (līdz 2024. gadam) strādāt AK. Plašāka informācija pieejama: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/

Pievienošanās dalībvalsts strādājošo palīdzības tālruņa numurs ir 0114 207 6022

Ja Jūs neesat no EEZ, Jums vajadzīgā informācija ir sniegta tīmekļa vietnēs www.ukba.homeoffice.gov.uk un www.talentscotland.com.

Īpaši noteikumi ir paredzēti patvērum a meklētājiem, Scottish Refugee Council (Skotijas Bēgļu padome ( Scottish Refugee Council)) var viņiem sniegt padomus, informāciju un palīdzību.

Plašāku informāciju par pārcelšanos uz Skotiju, dzīvi un darbu Skotijā var atrast vietnē: www.talentscotland.com

Your rights at work Jūsu darba tiesības

Strādājošos AK aizsargā likumu sistēma par darba laiku, darba drošību, aizsardzību pret diskrimināciju un par tiesībām uz National Minimum Wage (valsts minimālo algu).

Organizācija Trades Union Congress (TUC) (Arodbiedrību Kongress ( Trades Union Congress – TUC)), kas pārstāv AK arodbiedrības, ir izdevusi brošūru cilvēkiem, kas ierodas strādāt AK. Šai brošūrā ir sniegta informācija par Jūsu tiesībām, kā arī par to, kur doties, lai saņemtu palīdzību un padomu. Šo brošūru var lejupielādēt šādās valodās:

Bezmaksas juridisko konsultāciju biroja „Citizens Advice Bureau” tiešsaistes konsultatīvajās lapās Jūs atradīsiet arī leaflet specifically on migrant workers (brošūru tieši par viesstrādniekiem) un viņu tiesībām.

Citu noderīgu informāciju par darba tiesībām var atrast arī tīmekļa vietnē Directgov, kur paskaidrots, ko darīt dažādās situācijās, piemēram, ja Jūs esat stāvoklī, ja darbā rodas kāda problēma vai arī ja Jūs uzsākat jaunu darbu.

Jūs arī varat konsultēties kādā Citizen’s Advice Bureau („Citizens Advice Bureau”).

Aģentūru strādnieki ir īpaša strādājošo grupa, kuriem ir nedaudz atšķirīgas tiesības un iespējas nekā citiem pastāvīgi strādājošajiem. TUC leaflet (TUC brošūra) “Agency workers have rights too!” (Arī aģentūru strādniekiem ir tiesības!) sniegs Jums pamatinformāciju par tām tiesībām, kas Jums ir, ja Jūs strādājat aģentūrai.

Money Matters Naudas lietas

National Minimum Wage Valsts minimālā alga

Tā ir mazākā alga, kas saskaņā ar likumu Jums var tikt maksāta par katru nostrādāto stundu. Šīs likmes mainās katra gada 1. oktobrī. Atšķirīgas likmes ir noteiktas 16 un 17 gadus veciem strādājošiem, mācekļiem un tiem, kas vecāki par 21 gadu. Pašreizējās likmes Jūs varat atrast vietnē https://www.gov.uk/browse/working/tax-minimum-wage.

Jūsu darba devējs var veikt atvilkumus no Jūsu algas. Plašāka informācija par Rules for making deductions from your Pay (noteikumiem atvilkumu veikšanai no Jūsu algas).

Tax & National Insurance
Nodokļi un valsts apdrošināšana

Lai legāli strādātu Apvienotajā Karalistē, katram strādājošajam ir jāsaņem valsts apdrošināšanas numurs ( National Insurance Number). Šis numurs ļauj sekot līdzi Jūsu valsts apdrošināšanas iemaksām, kas ir sava veida nodoklis. Jūs varat pieteikties valsts apdrošināšanas numura saņemšanai, zvanot uz 0845 6000 643. Kāds no darbiniekiem lūgs Jums nosaukt Jūsu datus un pateiks, kas Jums jādara tālāk.

Jums būs jāmaksā arī ienākumu nodoklis. Jūsu maksājamā nodokļa apmērs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Katram strādājošajam ir nodokļu kods, ko darba devējs izmanto, lai aprēķinātu, cik liels nodoklis viņam ir jāmaksā Jūsu vārdā. Ja Jūs uzsākat savu pirmo darbu AK, tad Jums visdrīzāk būs jāmaksā “ārkārtas nodoklis” ( “emergency tax”) (pēc augstākas likmes), līdz Jums tiks piešķirts nodokļu kods.

Daži darba devēji var Jums piedāvāt darbu bez nodokļu vai valsts apdrošināšanas iemaksu samaksas (tā saucamā “cash in hand” – “nauda uz rokas”). Tas ir pretlikumīgi. Ja reiz viņi ir gatavi pārkāpt šo likumu, tad viņi var pārkāpt arī citus darba likumus, piemēram, tos, kas aizsargā Jūsu darba drošību. Jums būs ļoti grūti īstenot jebkuru no savām likumīgajām tiesībām, ja Jūs strādājat nelegāli.

Bank accounts
Bankas konti

Ir svarīgi atvērt kontu bankā vai krājaizdevu sabiedrībā ( building society). Vairums darba devēju pārskaita algu tieši uz Jūsu bankas kontu. Ir pieejami dažādu veidu konti. Jūs varat atvērt kontu arī Post Offices (pasta nodaļās).

Lai atvērtu kontu, Jums jāiesniedz:

  • identitāti apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai autovadītāja apliecība)
  • AK adreses pierādījums (īres līgums vai vēstule no Jūsu darba devēja)

Opening a bank account if you are new to the UK (Bankas konta atvēršana jauniem Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem)

International students – Opening a UK bank account (starptautiskie studenti – bankas konta atvēršana Apvienotajā Karalistē)

Highland Council Money Advice Team
Hailandes domes Naudas lietu konsultāciju grupa

Ja Jums ir bažas par Jūsu finansiālo situāciju, sazinieties ar Highland Council Money Advice Team (Hailandes domes Naudas lietu konsultāciju grupu), lai saņemtu bezmaksas un konfidenciālu padomu, zvanot uz 0800 090 1004

Jūs arī varat sazināties ar viņiem pa e-pastu: money.advice@highland.gov.uk

Useful URLs Noderīgas saites

Jobcentre Plus (Darbā iekārtošanas un pabalstu birojs „Jobcentre Plus”) https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

My World of Work („My World of Work” (Mana darba pasaule)) http://www.myworldofwork.co.uk/

Scottish Refugee Council (Skotijas Bēgļu padome) http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/

Talent Scotland („Talent Scotland” (Skotijas talanti)) http://www.talentscotland.com/

Trades Union Congress (Arodbiedrību Kongress) http://www.tuc.org.uk/

The Advice Guide (Konsultāciju ceļvedis) http://www.adviceguide.org.uk

Highlands and Islands Equality Forum (Hailandes un Salu Līdztiesības forums) http://www.hief.org.uk

Centre for Economic and Social Inclusion (Ekonomiskās un sociālās iekļaušanas centrs) http://www.cesi.org.uk

Post Office (Pasta birojs) http://www.postoffice.co.uk

British Bankers Association (Britu baņķieru asociācija) http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=138&a=3970

Highland Council (Hailandes dome) http://www.highland.gov.uk

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.