Highland Life logo
A great place to live, work and play


Highland Life / Information Pack / Laipni lūdzam latviešu valodā / Likums un personīgā drošība

Likums un personīgā drošība

Par policiju / Cietušo atbalsts / Juridiskās konsultācijas un informācija / Braukšana Lielbritānijā / Noderīgas Interneta adreses

Law & Personal Safety Likums un personīgā drošība

About the Police
Par policiju

Emergencies (Ārkārtas situācijas)

What the Police do (Ko dara policija)

Northern Constabulary (Ziemeļu policija)

Reporting a crime (Ziņošana par noziegumu)

Police powers and your rights (Policijas tiesības pilnvaras un Jūsu tiesības)

Complaints against the Police (Sūdzības par policiju)

Emergencies: Ārkārtas situācijas:

Ārkārtas situācijā zvaniet uz 999 un prasiet Jums vajadzīgo dienestu: neatliekamo palīdzību ( Ambulance), policiju ( Police), ugunsdzēsības dienestu ( Fire Services), krasta apsardzi ( Coastguard) vai kalnu glābšanas dienestu ( Mountain Rescue). Jūs varat zvanīt bez maksas no sava mobilā tālruņa vai no sabiedriskā tālruņa būdiņas. Šis numurs ir paredzēts tikai un vienīgi ārkārtas situācijām.

What the Police do: Ko dara policija:

· Novērš un izmeklē noziegumus

· Sargā cilvēkus un īpašumu

· Cieši sadarbojas ar vietējo sabiedrību, lai nodrošinātu visu cilvēku drošību

· Izturas pret jebkurā noziegumā cietušajiem ar līdzcietību un izpratni

Northern Constabulary Ziemeļu policija

Policija, kas darbojas Hailandē un Salās, ietilpst Ziemeļu policijā ( Northern Constabulary). Ziemeļu policija ietilpst valsts policijas tīklā un strādā kopā ar citiem policijas dienestiem visā Apvienotajā Karalistē.

Lielākā daļa policistu valkā melnbaltu uniformu. Viņiem ir melnbalta rūtaina (kvadrātiņos) lenta apkārt uniformas cepurei. Viņiem vienmēr ir numurs uz pleca zīmotnes, un viņiem vienmēr līdzi ir identitātes karte.

Satiksmes inspektori ( Traffic Wardens) valkā melnbaltu uniformu. Viņiem ir dzelteni melna rūtaina (kvadrātiņos) lenta apkārt uniformas cepurei.

Satiksmes inspektori atbild par brīvas satiksmes plūsmas nodrošināšanu pilsētās visā Hailandē. Viņi nodrošina, lai tiktu ievēroti likumi un noteikumi par automašīnu novietošanu, un, kad nepieciešams, izdod fiksēto sodu (naudas sodu) paziņojumus par nelikumīgi novietotiem transportlīdzekļiem.

Skotijas Hailandē un Salās ir viens no zemākajiem noziedzības līmeņiem Apvienotajā Karalistē, un šī arvien vēl ir viena no drošākajām vietām, kur dzīvot un strādāt.

Reporting a crime Ziņošana par noziegumu

Ja Jūs esat cietušais/ā kādā noziegumā, Jums vajadzētu par to ziņot policijai. Tomēr Jums ir izvēle – ziņot par to vai ne. Ja Jūs paziņojat, tas nozīmē, ka ir lielāka varbūtība, ka nozieguma pastrādātājs tiks noķerts, un līdz ar to viņam nebūtu iespēja to pašu nodarīt kādam citam.

Ja Jūs nolemjat neziņot par noziegumu, tad tomēr ir organizācijas, kas var piedāvāt Jums palīdzību un padomu. Vienalga, ko Jūs izlemtu, ir labi parunāt ar kādu par to, kas ir noticis, un par to, kā Jūs jūtaties. Cilvēkiem tas parasti palīdz.

Ja Jūs esat cietis/usi no kāda nozieguma vai arī ja Jūs pazīstat kādu, kas ir cietis/usi, tad tīmekļa vietne Victims of Crime in Scotland (Noziegumos cietušie Skotijā) sniegs Jums informāciju par:

  • Palīdzību un padomiem
  • Kas notiek, ja Jūs ziņojat par noziegumu
  • Kas notiek pēc tam, kad Jūs ziņojat par noziegumu
  • Kā sistēma strādā

Informācija ir pieejama arī Spanish (spāņu), Bengali (bengāļu), Cantonese (kantoniešu), Urdu (urdu), Polish (poļu), Punjabi (pandžabu), Tamil (tamilu), Somali (somāliešu) un Gujarati (gudžarati) valodā.

How to report a crime:
Kā ziņot par noziegumu:

· Nekavējoties sazinieties ar policiju vai nu pa tālruni vai arī dodoties uz nearest Police Office (tuvāko policijas iecirkni). Jūs varat piezvanīt policijai un palūgt savienot Jūs ar Jūsu tuvāko policijas iecirkni, zvanot uz 08456 03 33 88.

·Ja tā ir ārkārtas situācija, zvaniet uz 999 un palūdziet policiju.

· Pasakiet policistiem, ja Jūs uztraucaties par savu vai savas ģimenes drošību, un informējiet viņus par jebkādiem ievainojumiem vai zaudējumiem. Pasakiet policistiem, ja Jums ir nepieciešams tulks.

· Crimestoppers („Crimestoppers” (Noziegumu apturētāji)) (tālrunis 0800 555 111) ir reģistrēta labdarības organizācija, kas cieši sadarbojas ar policiju. Tā pieņem anonīmus zvanus no iedzīvotājiem attiecībā uz visu veidu noziegumiem un noziedzīgām darbībām. Jums nekad neprasīs Jūsu vārdu, zvani netiek ierakstīti, un nav iespējams noskaidrot, ka Jūs esat zvanītājs/a. Šis zvans neparādīsies Jūsu zvanu sarakstā. „Crimestoppers” pieņem zvanus jebkurā diennakts laikā - 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā.

What happens next:
Kas notiks tālāk:

Policija izmeklēs noziegumu un savāks liecības un pierādījumus. Lai to izdarītu, policisti runās ar Jums par notikušo. Viņi var runāt arī ar Jūsu ģimenes locekļiem, draugiem un radiniekiem. Policija šajos apstākļos apzinās ar kultūru atšķirībām saistītos jautājumus un vajadzības.

Kad visas liecības un pierādījumi būs savākti, policija nosūtīs ziņojumu prokuroram ( Procurator Fiscal – PF), kurš izlems, vai noziegumā apsūdzēto(ās) personu(as) nodot vai nenodot tiesai. Policija to nevar izlemt, un cietušais nevar lūgt lietu izbeigt.

Police powers and your rights Policijas pilnvaras un Jūsu tiesības

Ir daudzi likumi, kas attiecas uz policijas pilnvarām un Jūsu tiesībām. Noteiktos apstākļos policija var Jūs apturēt un nopratināt vai pārmeklēt, piemēram, ja Jūs tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai saistību ar kādu noziegumu, par narkotiku nēsāšanu, par auto vadīšanu bez vadītāja apliecības vai pēc alkohola lietošanas (šai gadījumā policisti var pārbaudīt Jūsu izelpu). Ja policists nav uniformā, viņam ir jāuzrāda identifikācijas dokuments, iekams viņš var Jūs apturēt, pārmeklēt vai aizturēt. Viņam arī jāpaskaidro Jums, kas notiek. Ja Jums liekas, ka Jūs esat bez iemesla apturēts, pārmeklēts vai aizturēts, Jūs varat saņemt bezmaksas, konfidenciālu konsultāciju par savām tiesībām vietējā konsultāciju centrā.

What should happen if you are detained
Kam jānotiek, ja Jūs aiztur

Policistiem ir tiesības aizturēt Jūs nopratināšanai, ja viņiem ir aizdomas, ka Jūs esat izdarījis/usi tādu noziedzīgu nodarījumu, par kuru Jūs var sodīt ar brīvības atņemšanu. Ja Jūs esat aizturēts, aizturēšanai jābeidzas 6 stundas pēc tās sākuma vai agrāk, ja vairs nav nekāda pamata aizdomām vai arī ja Jūs arestē.

Arests ir pirmais solis tiesvedības procesā, lai lietu par noziedzīgu nodarījumu varētu izskatīt tiesā. Tas var nozīmēt, ka Jūs aiztur policijas apcietinājumā. Jūs var arestēt, ja:

· Jūs izdarāt kādu noziegumu vai

· Jūs apsūdz kāds ticams liecinieks kāda nozieguma pastrādāšanā, vai

· Jūs esat redzēts skrienam prom no nozieguma vietas un citi ir Jums skrējuši pakaļ, vai

· Jūs draudat ar bīstamām darbībām iedzīvotājiem, vai

· Jūs izdarāt noziedzīgu nodarījumu pret sabiedrības morāli.

Pēc tam, kad Jums nolasa apsūdzību, Jums nav obligāti kaut kas jāsaka policistiem, un Jums ir tiesības klusēt, ja Jūs vēlaties. Ja Jūs tomēr kaut ko sakāt, tas tiks pierakstīts un to var izmantot kā liecību. Ja Jūs esat arestēts un Jūs tur policijas iecirknī, Jums ir tiesības, lai kādam advokātam un vienai citai personai tiktu nekavējoties paziņots par Jūsu arestu.

Complaints against the Police Sūdzības par policiju

Ja Jūs domājat, ka kāds policists, pildot dienesta pienākumus, ir rīkojies nepareizi vai ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, Jūs varat:

· rakstīt policijas priekšniekam ( Chief Constable)

vai

· sniegt ziņas jebkurā policijas iecirknī (vai policistam)

vai

· lūgt kādam advokātam, kādam Skotijas parlamenta loceklim (MSP) vai vietējās pašvaldības deputātam uzņemties kārtot šo lietu Jūsu vārdā

vai

· sazināties ar prokuroru, ja liekas, ka policists ir pārkāpis likumu

Jūsu vietējais Citizens Advice Bureau (bezmaksas juridisko konsultāciju birojs „Citizens Advice Bureau”) var norādīt Jums minēto cilvēku vārdus un vietu nosaukumus Jūsu dzīvesvietas tuvumā.

Victim Support Cietušo atbalsts

Racist abuse/harassment (Rasistiska aizskaršana/uzmākšanās)

Domestic abuse (Ģimenes vardarbība)

Highland Rape and Abuse Line (Hailandes palīdzības dienests izvarošanas un vardarbības gadījumos)

Victim Support Highland („Victim Support Highland” (Cietušo atbalsts Hailandē)) sniedz praktiskus padomus, emocionālu atbalstu un palīdzību noziegumos cietušajiem. „Victim Support Highland” var arī sniegt Jums kontaktinformāciju par citām organizācijām, kas var Jums palīdzēt.

Tālrunis 0845 226 5014 vai e-pasts contact@victimsupporthighland.com

Racist Abuse/Harassment Rasistiska aizskaršana/uzmākšanās

Rasistiska aizskaršana/uzmākšanās nozīmē, ka kāds/a Jūs apgrūtina, draud Jums vai izturas pret Jums netaisni Jūsu rases, ādaskrāsas vai tautības dēļ. Tas var arī būt saistīts ar vietu, kur Jūs esat dzimis/usi, kur Jūs esat dzīvojis/usi pirms došanās uz Skotiju, ar Jūsu reliģisko ticību, Jūsu etnisko izcelsmi vai pat Jūsu valodu.

Ir pretlikumīgi Jums uzmākties, aizvainot vai netaisni draudēt Jums jebkura minētā iemesla dēļ. Uzmākšanās var būt vērsta pret Jums, Jūsu ģimeni, Jūsu bērniem, Jūsu draugiem vai Jūsu kopienu. Tā var notikt ciematā/pilsētā, kurā Jūs dzīvojat, Jūsu mājās, skolā vai darbā. Tā ir nepieņemama jebkurā no šīm situācijām.

If it happens, what can you do?
Ja tas notiek, ko es varu darīt?

Par rasistisku aizskaršanu/uzmākšanos ir jāziņo policijai kā par jebkuru citu noziegumu. Policija izmeklēs Jūsu sūdzību(as) kā rasistisku incidentu/noziegumu vai kā reliģisku incidentu/noziegumu vainu pastiprinošos apstākļos. Jūs varat sazināties arī ar Victim Support Scotland („Victim Support Scotland” (Cietušo atbalsts Skotijā)), lai saņemtu bezmaksas un konfidenciālu palīdzību, lai ziņotu par noziegumu vai vienkārši lai runātu ar kādu par to.

Ja Jūsu bērnam uzmācas skolā, pamudiniet viņu nekavējoties pateikt par to skolotājam. Ja bērns par to pasaka Jums, tad piezvaniet vai aizejiet uz skolu un runājiet ar skolotāju un direktoru. Ja Jūs domājat, ka gadījums ir nopietnāks, paziņojiet policijai.

Ja kāds Jums uzmācas darba vietā, pasakiet savam darba devējam. Meklējiet palīdzību arodbiedrībā, sazinieties ar Victim Support Highland („Victim Support Highland” (Cietušo atbalsts Hailandē)) vai ziņojiet policijai.

Domestic Abuse Ģimenes vardarbība

Ģimenes vardarbība ir noziegums, kas ietekmē cilvēkus, ģimenes, kopienas un sabiedrību. Šis noziegums ietver jebkādu fiziskas, nefiziskas vai seksuālas vardarbības formu, kas notiek tuvu attiecību kontekstā (ieskaitot viendzimuma partnerības) un kas tiek izdarīta mājās vai jebkurā citā vietā. Visbiežāk šīs attiecības ir starp partneriem, kas ir laulājušies, dzīvo kopā vai atsevišķi, vai starp bijušajiem partneriem.

Ja Jūs ciešat vai zināt kādu, kas, iespējams, cieš no ģimenes vardarbības, Jūs varat sazināties ar policiju vai organizāciju “Women’s Aid”, kas var Jūs iepazīstināt ar cilvēkiem Jūsu dzīvesvietas tuvumā, kas var Jūs atbalstīt un sniegt informāciju. Jūs varat piezvanīt valsts palīdzības dienestam ģimenes vardarbības gadījumos pa tālruni 0800 0271234.

Jūs arī varat pilnīgi konfidenciāli sazināties ar zemāk minētajām organizācijām.

Highland Rape and Abuse Line Hailandes palīdzības dienests izvarošanas un vardarbības gadījumos

Šis dienests sniedz konfidenciālu atbalstu, informāciju un padomus cilvēkiem, kas cietuši izvarošanā un vardarbībā.

Adrese: PO Box 10, Dingwall, Ross-shire, IV15 9HA

Palīdzības dienesta tālrunis : 0808 800 0123

e-pasts: ral@pobox10.wanadoo.co.uk

Amina „Amina”

„Amina” ir konfidenciāls palīdzības dienests sievietēm. Tas ir galvenokārt musulmaņu sievietēm paredzēts dienests, tomēr jebkuras ticības/kultūras sievietes var sazināties ar šo palīdzības dienestu, lai saņemtu informāciju un padomu. Tiek nodrošināti pilnīgi tulka pakalpojumi.

Bezmaksas palīdzības dienesta tālrunis: 0808 8010301

Adrese:

Muslim Women's Resource Centre (Musulmaņu sieviešu resursu centrs)
Network House
311 Calder Street
Glasgow
G46 7NQ

Legal Advice and Information Juridiskās konsultācijas un informācija

The Scottish legal system (Skotijas tiesību sistēma)

Help with legal costs (Palīdzība juridisko izmaksu segšanā)

Some important laws in Scotland (Daži svarīgi likumi Skotijā)

The Scottish legal system Skotijas tiesību sistēma

Tiesību sistēmai Skotijā ir divas atšķirīgas sadaļas, kas paredzētas:

· civillietām, kurās tiek izskatīti strīdi starp cilvēkiem vai organizācijām, piemēram, šķiršanās, līgumu pārkāpumi vai izlikšana no mājām. Civillietas tiek izskatītas civiltiesās;

· krimināllietām, kurās tiek izskatītas apsūdzības pret cilvēkiem un organizācijām, piemēram, zādzība, uzbrukums vai satiksmes likumu pārkāpumi. Krimināllietas tiek izskatītas krimināltiesās.

Katrai sadaļai ir savas tiesas un sistēmas lietu un apelāciju izskatīšanai.

Ja Jums ir vajadzīga palīdzība kādā civilā vai krimināllietā – ja Jūs apsūdz kādā noziegumā vai ja Jums vajadzīga palīdzība civilā strīdā – Jums varētu būt nepieciešams advokāts, lai Jūs pārstāvētu.

Ja Jums ir nepieciešams advokāts, Jums jāizvēlas tāds, kuram ir pieredze attiecīgajā tiesību jomā.

Help with legal costs Palīdzība juridisko izmaksu segšanā

Cilvēki ar zemiem ienākumiem var saņemt bezmaksas palīdzību no advokātiem (Juridiskā palīdzība – Legal Aid) noteiktos apstākļos. Juridiskā palīdzība dod iespēju cilvēkiem, kuri citādi nevarētu to atļauties, saņemt palīdzību savu juridisko problēmu risināšanā.

Skotijas Juridiskās palīdzības pārvalde ( Scottish Legal Aid Board) var nodrošināt finansējumu, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri atbilst kritērijiem juridiskās palīdzības saņemšanai un “pārstāvēšanai" (kad advokāts pārstāv viņus tiesā). Tā var arī sniegt Jums vairāk informācijas un padomus par to, ko darīt Jūsu situācijā.

Ja Jūs esat apcietinājumā policijas iecirknī vai arī ja pret Jums ir celta apsūdzība, Jūs varat saņemt bezmaksas juridisku konsultāciju saskaņā ar dežūrējošo advokātu ( duty solicitors) shēmu. Ja Jūs esat tiesā, tad ir dažādas iespējas saņemt advokāta palīdzību.

Some Important Laws in Scotland Daži svarīgi likumi Skotijā

Bērni: Noziegums ir nevērīgi izturēties pret savu bērnu tādā veidā, kas izraisa nevajadzīgas ciešanas. Tas var ietvert: bērna atstāšanu vienu, bērna aizskaršanu, pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, pajumte u.c.) nenodrošināšanu.

Ieroči: Noziegums ir nēsāt nazi vai citu ieroci sabiedriskā vietā vai arī turēt šaujamieroci, ja Jūs neesat saņēmis/usi licenci no policijas.

Alkohols: Noziedzīgs nodarījums ir veikalā vai bārā pārdot alkoholu personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Noziedzīgs nodarījums ir arī alkohola pirkšana personai, kas jaunāka par 18 gadiem. Pretlikumīga ir alkohola lietošana vairumā sabiedrisko vietu (piemēram, ielās un parkos). Bāriem un klubiem un to personālam ir tiesības liegt ieeju vai neapkalpot jebkuru personu. Ja personāls palūdz Jūs aiziet no licencētām telpām, Jums tas ir jādara. Atteikšanās to darīt ir noziedzīgs nodarījums.

Narkotikas: Daudzu zāļu veidu glabāšana un piegāde ir pretlikumīga. Zāles, kuras izraksta ārsts un kuras nevar nopirkt bez receptes aptiekā, parasti ietilpst šajā kategorijā, piemēram, amfetamīns. Starp citām nelikumīgām zālēm/narkotikām ir marihuāna, ekstazī (ecstasy), heroīns, kokaīns un daudzas citas.

Lai saņemtu informāciju un padomu par zālēm/narkotikām un likumu, sazinieties ar Know the Score (Informācijas portāls par narkotikām un alkoholu „Know the Score” (Zini rezultātu!)). Ja Jums ir alkohola vai narkotiku lietošanas problēmas, sazinieties ar Hailandes Narkotiku un alkohola informācijas dienestu ( Highland Drug and Alcohol Information Line) pa tālruni 0844 848 3778 (pēc vietējā sarunu tarifa).

Cigaretes: Jums ir jābūt 16 gadus vecam/ai vai vecākam/ai, lai pirktu cigaretes un tabakas izstrādājumus, un Jūs nedrīkstat tos pirkt jauniešiem (jaunākiem par 16 gadiem).

Smēķēšana: Skotijā par noziedzīgu nodarījumu ir atzīta smēķēšana visās slēgtās sabiedriskās vietās un ēkās, visās darba vietās, uzņēmumu transportlīdzekļos un jebkurā sabiedriskā transporta līdzeklī. Jums ir jāievēro zīmes “nesmēķēt” ( no smoking) (parasti tas ir sarkans aplis ar līniju cauri cigaretei), jo citādi Jūs var palūgt aiziet vai arī Jums var nākties samaksāt sodu.

Vardarbība/aizskaršana – Vardarbība vai citu cilvēku aizskaršana, ieskaitot Jūsu ģimenes locekļus, ir pretlikumīga. Noziedzīgs nodarījums ir izdarīt vai mēģināt izdarīt dzimumaktu ar jebkuru personu, ieskaitot Jūsu laulāto/partneri, bez viņa/viņas piekrišanas.

Piekrišanas vecums: Skotijā noziedzīgs nodarījums ir jebkurai par 16 gadiem vecākai personai izdarīt vai mēģināt izdarīt dzimumaktu ar jebkuru personu, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pat ja šī persona tam piekrīt. Ja abas personas ir jaunākas par 16 gadiem un piekrīt šim aktam, arī tad to var atzīt par noziedzīgu nodarījumu.

Tā kā Jums ir jābūt sasniegušam/ai noteiktu vecumu, iekams Jūs varat darīt vairākas lietas, organizācijas/veikali un uzņēmumi var palūgt Jūs uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu.

Driving in the UK Autovadīšana AK

Car insurance (Automašīnas apdrošināšana)

Your car’s test certificate or MOT (Jūsu automašīnas apskates apliecība vai MOT)

Vehicle Tax (Transportlīdzekļa nodoklis)

Road Safety (Satiksmes drošība)

Directgov (Tīmekļa vietne „Directgov”) sniedz pilnīgas ziņas un pastāvīgi atjauninātu informāciju par autovadīšanu Apvienotajā Karalistē, ieskaitot informāciju par autovadīšanu ar ārvalstu vadītāja apliecībām un par ārvalstu vadītāja apliecības apmaiņu pret AK vadītāja apliecību.

Lai vadītu transportlīdzekli AK, Jums jābūt sasniegušam/ai vismaz 17 gadu vecumu un jābūt nolikušam/ai vadītāja eksāmenu.

Transportlīdzekļa vadīšana bez derīgas vadītāja apliecības ir noziedzīgs nodarījums.

Car Insurance Auto apdrošināšana

Transportlīdzekļa vadīšana Apvienotajā Karalistē bez derīgas apdrošināšanas polises ir noziedzīgs nodarījums. Jebkurai personai, kas vada transportlīdzekli uz AK autoceļa, saskaņā ar likumu ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Apdrošināšana Jūs finansiāli pasargā, ja Jūs esat iekļuvis/usi ceļu satiksmes negadījumā. Apdrošināšanas sabiedrība kārtos visus prasījumus, kas celti pret Jums. Noziedzīgs nodarījums ir neuzrādīt Jūsu apdrošināšanas apliecību, kad policists to prasa. Ja to nav iespējams uzrādīt uzreiz, Jums to jāuzrāda cik ātri vien iespējams vai septiņu dienu laikā policijas iecirknī.

Your car’s test certificate – the "MOT" Jūsu automašīnas apskates apliecība – "MOT"

Apvienotajā Karalistē noziedzīgs nodarījums ir vadīt transportlīdzekli, kam nav veikta apskate un izdota derīga Transporta ministrijas (MOT) apskates apliecība. Katru transportlīdzekli, kas ir 3 vai vairāk gadus vecs, ir jāpārbauda kvalificētam transportlīdzekļu inspektoram, kas izdod 12 mēnešus derīgu apskates apliecību. Šo apliecību ir jāatjauno ik pēc 12 mēnešiem, un to drīkst izdot vienīgi kvalificētas tehniskās apkopes stacijas.

Jums ir jāuzrāda Jūsu apskates apliecību policistam, ja Jums to prasa. Ja to nav iespējams uzrādīt uzreiz, Jums to jāuzrāda cik ātri vien iespējams vai septiņu dienu laikā policijas iecirknī.

Directgov website (Tīmekļa vietnē „Directgov”) ir sniegta plašāka jaunākā informācija par "MOT".

Your vehicle tax Jūsu transportlīdzekļa nodoklis

Ja Jums ir sava automašīna, Jums tā jāreģistrē Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA) (Autovadītāju un transportlīdzekļu licencēšanas iestādē ( Driver and Vehicle Licensing Authority – DVLA)). Jums ir jānopērk “nodokļa disks” (tax disc) savai automašīnai uz 6 vai 12 mēnešiem, un tas jāievieto zem Jūsu automašīnas priekšējā vējstikla. Vairums cilvēku nopērk “nodokļa disku” pasta nodaļā. Noziedzīgs nodarījums ir vadīt automašīnu bez “nodokļa diska” vai ar “nodokļa disku”, kuram beidzies derīguma termiņš. Noziedzīgs nodarījums ir arī novietot automašīnu stāvēšanai uz publiska ceļa, nesamaksājot ceļa nodokli.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet arī Directgov website (Tīmekļa vietni „Directgov”).

Road Safety Satiksmes drošība

Always wear your seatbelt (Vienmēr lietojiet drošības jostu)

What to do in case of an accident (Ko darīt, ja noticis negadījums)

How to avoid road accidents (Kā izvairīties no satiksmes negadījumiem)

Don’t drive under the influence of drink or drugs (Nevadiet automašīnu pēc narkotiku vai alkohola lietošanas)

Medicines and driving (Zāles un autovadīšana)

Parking Fines (Sodi par stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem)

Sīkāka informācija par drošu autovadīšanu, kā arī par sodiem par ātruma pārsniegšanu, prasībām motocikla un mopēda vadītāja apliecības iegūšanai ir atrodama Highway Code (Autoceļu kodeksā ( Highway Code)).

THINK! Road safety website (Satiksmes drošības tīmekļa vietnē „THINK!” (DOMĀ!)) arī ir plašāka jaunākā informācija par ceļu satiksmes jautājumiem.

Always wear your seatbelt Vienmēr lietojiet drošības jostu

Ja automašīna ir aprīkota ar drošības jostām, tad, saskaņā ar likumu, vadītājam un visiem pasažieriem ir tās jālieto.

Papildu likumi attiecas uz bērniem. Bērniem, kas jaunāki par trim gadiem un kas tiek vesti priekšējā sēdeklī, ir jābūt pareizajam drošības aprīkojumam, kas atbilst viņu svaram. Ja bērna drošības aprīkojums ir uzstādīts automašīnas priekšējā, bet ne aizmugures sēdeklī, tad par trīs gadiem jaunākiem bērniem ir jāizmanto šis aprīkojums. Vadītājs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka visi bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, būtu uzlikuši drošības jostas.

Bez tam noteikumi prasa, ka bērnu sēdeklīšus, kuros bērns sēž pretēji braukšanas virzienam, NEDRĪKST lietot sēdekļos, kuriem ir paredzēts frontāls gaisa spilvens, ja vien šis gaisa spilvens nav deaktivizēts.

“Bērna drošības aprīkojums” ( Child Restraint) ir kopējais apzīmējums zīdaiņu sēdeklīšiem ( baby seats), bērnu sēdeklīšiem ( child seats), paaugstinājuma sēdekļiem ( booster seats) un paaugstinājuma spilveniem ( booster cushions), kas tiek lietots likumdošanā par drošības jostu lietošanu.

Zemāk redzamā tabula sniedz noderīgu informāciju:

 

Priekšējais sēdeklis

Aizmugures sēdeklis

Kurš ir atbildīgs

Vadītājs

Drošības josta IR jālieto

 

Vadītājs

Bērns līdz 3 gadu vecumam*

IR jālieto pareizais bērna drošības aprīkojums*.

IR jālieto pareizais bērna drošības aprīkojums*. Ja tāds nav pieejams taksometrā, tad bērns drīkst braukt bez šī aprīkojuma.

Vadītājs

3 gadus un vecāks bērns augumā līdz 135cm (apm. 4 pēdas 5 collas) vai vecumā līdz 12 gadiem, atkarībā no tā, kas tiek sasniegts agrāk**

IR jālieto pareizais bērna drošības aprīkojums ***

Ja ir uzstādītas drošības jostas, IR jālieto pareizais bērna drošības aprīkojums. Ir jālieto pieaugušā drošības josta, ja pareizā bērna drošības aprīkojuma nav:

-licencētā taksometrā/privātā nomas automašīnā vai

-braucot nelielu attālumu neparedzētas vajadzības dēļ, vai

-ja divu aizņemtu bērna drošības aprīkojumu dēļ nav iespējams uzstādīt trešo.

3 gadus un vecāks bērns var braukt bez drošības aprīkojuma aizmugures sēdeklī, ja drošības jostu nav.

Vadītājs

Bērns augumā virs 1,35 m (apm. 4 pēdas 5 collas) vai 12 vai 13 gadus vecs

Drošības josta IR jālieto, ja tāda ir.

Drošības josta IR jālieto, ja tāda ir.

Vadītājs

Pieaugušie pasažieri (t.i. 14 gadus veci un vecāki)

Drošības josta IR jālieto, ja tāda ir.

Drošības josta IR jālieto, ja tāda ir.

Pasažieris

*Bērniem līdz 3 gadu vecumam IR jālieto viņu svaram piemērotais bērna drošības aprīkojums visās automašīnās, mikroautobusos vai kravas automobiļos, vienīgais izņēmums ir taksometru aizmugures sēdeklis. Citādi braukt viņi nedrīkst.

**Piemērs. Septiņus gadus vecs bērns 140 cm augumā ir garāks par bērna drošības aprīkojumam paredzēto augumu un var lietot pieaugušo drošības jostu. Divpadsmit gadus vecs bērns, kura augums ir 130 cm, ir pārsniedzis vecuma robežu un tāpēc var lietot pieaugušo jostu.

*** Ja priekšējam sēdeklim nav drošības jostas, tad bērni augumā zem 135cm (kuri arī nav sasnieguši 12 gadu vecumu) nevar braukt priekšējā sēdeklī.

Papildu un atjaunināta informācija ir atrodama Highway Code (Autoceļu kodeksā ( Highway Code)).

Cits noderīgs pastāvīgi atjauninātas informācijas avots ir attiecīgā lappuse Directgov website (Tīmekļa vietnē „Directgov”).

What to do in case of an accident Ko darīt, ja noticis negadījums

Ja Jūs esat iesaistīts negadījumā, Jums ir jāapstājas. Ja ir nodarīts bojājums vai ja kāds ir ievainots, Jums otrai personai vai citām personām ir jānorāda:

· Jūsu vārds, uzvārds un adrese

· Īpašnieka (ja tas nav vadītājs) vārds, uzvārds un adrese

· Automašīnas reģistrācijas numurs

How to avoid road accidents Kā izvairīties no satiksmes negadījumiem

Visbiežākais satiksmes negadījumu cēlonis ir braukšana pārāk ātri. Gandrīz divas trešdaļas no visiem negadījumiem, kuros iet bojā vai tiek ievainoti cilvēki, notiek uz ceļiem, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir 30 jūdzes stundā (48 km/h) vai mazāks. Vienmēr ievērojiet atļauto braukšanas ātrumu.

Don’t drive under the influence of drink or drugs Nevadiet automašīnu pēc narkotiku vai alkohola lietošanas

Noziedzīgs nodarījums ir vadīt transportlīdzekli, ja alkohola līmenis Jūsu izelpā, asinīs vai urīnā pārsniedz likumā noteikto robežu. Nav nekādu drošu ieteikumu par to, cik daudz Jūs varat izdzert, nesasniedzot noteikto robežu. Vislabākais padoms ir: nebrauciet pēc iedzeršanas.

Medicines and driving Zāles un autovadīšana

Atcerieties, ka dažas zāles var ietekmēt Jūsu spēju vadīt automašīnu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas un šaubu gadījumā vaicājiet savam ārstam vai vietējam farmaceitam. Vadīšana gan alkohola, gan arī zāļu vai narkotiku ietekmē ir tas pats noziedzīgais nodarījums.

Parking Fines Sodi par stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

Piemēri vietām, kur transportlīdzekļu novietošana ir pretlikumīga, ir iekraušanas vietas, jebkurā laikā uz divām dzeltenajām līnijām, dienas laikā uz vienas dzeltenās līnijas, invalīdu stāvvietās un autobusu pieturās/joslās. Sods par stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu ir jāmaksā arī tad, ja automašīna ir novietota uz ielas apzīmētā maksas stāvvietā, ja stāvvietas apmaksas kvīts nav izlikta zem transportlīdzekļa vējstikla.

Ja Jūs atgriežaties pie sava transportlīdzekļa un atrodat pie Jūsu automašīnas piestiprinātu dzeltenu maisiņu ar uzrakstu “Ziemeļu policijas paziņojums par stāvēšanas noteikumu pārkāpumu” ( Northern Constabulary Parking Notice), Jums ir jāmaksā sods par stāvēšanas noteikumu pārkāpumu £30 apmērā. Jums ir trīs iespējas:

1. Samaksāt sodu 21 dienas laikā.

2. Rakstiski pārsūdzēt šo paziņojumu, nosūtot pieteikumu uz paziņojuma otrā pusē norādīto adresi 21 dienas laikā. Tas tiks izskatīts, un Jums tiks nosūtīta vēstule ar informāciju par pieņemto lēmumu.

3. Noplēst apakšējo sloksni un aizpildīt sadaļu B – “Pieteikums tiesai” ( Request for Court Hearing). Saņemot šo pieteikumu, tiks nosūtīta vēstule ar prasību norādīt Jūsu dzimšanas datumu un dzimšanas vietu. Pēc tam tiesa Jums paziņos par Jūsu lietas izskatīšanas datumu un laiku.

Ja Jūs ignorēsiet šo sodu un neko nedarīsiet, Jūs pakļaus kriminālvajāšanai.

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu vaicājiet kādam satiksmes inspektoram ( traffic warden) – viņu uzdevums nav sodīt autovadītājus, bet gan viņiem palīdzēt.

Useful URLs Noderīgas saites

Victims of Crime in Scotland (Noziegumos cietušie Skotijā) http://www.scottishvictimsofcrime.co.uk

Crimestoppers („Crimestoppers” (Noziegumu apturētāji)) http://www.crimestoppersscotland.com

Citizens Advice Bureau (Bezmaksas juridisko konsultāciju birojs „Citizens Advice Bureau”) http://www.citizensadvice.org.uk

Victim Support Highland („Victim Support Highland” (Cietušo atbalsts Hailandē)) http://www.victimsupporthighland.com

Know the Score (Informācijas portāls par narkotikām un alkoholu „Know the Score” (Zini rezultātu!)) http://www.knowthescore.info

Directgov (Tīmekļa vietne „Directgov”) http://www.gov.uk

Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA) (Autovadītāju un transportlīdzekļu licencēšanas iestāde ( Driver and Vehicle Licensing Authority – DVLA)) http://www.dvla.gov.uk/

Highway Code (Autoceļu kodekss ( Highway Code)) https://www.gov.uk/highway-code

THINK! Road safety(Satiksmes drošības tīmekļa vietne „THINK!” (DOMĀ!)) http://think.direct.gov.uk/

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.