Highland Life logo
A great place to live, work and play


Izglītība pēc 16 gadu vecuma

Education for 16+ Izglītība pēc 16 gadu vecuma

Understanding Your Qualifications in the UK: Kā saprast Jūsu kvalifikācijas AK:

NARIC

UK NARIC (Apvienotās Karalistes Valsts Akadēmiskās atzīšanas informācijas centrs) salīdzina kvalifikācijas ar vairāk nekā 180 valstīm. Šis dienests palīdz Jums saprast, kā Jūsu (ārvalsts) kvalifikācija var tikt pielīdzināta AK kvalifikācijai – ja Jūs vēlētos sākt šeit mācīties vai strādāt. Tas ir svarīgi tad, ja Jums ir kāda profesionāla kvalifikācija – tāda kā skolotājs vai grāmatvedis. Amata kvalifikācijas – tādas kā galdnieks vai elektriķis – arī var tikt salīdzinātas.

Jūs varat lūgt veikt salīdzināšanu pa pastu vai UK NARIC (Apvienotās Karalistes Valsts Akadēmiskās atzīšanas informācijas centra) vietnē. Ja Jums ir jautājumi, zvaniet: 0871 330 7033

Ja Jūs vēlaties vērsties UK NARIC, Jums jānosūta šādi dokumenti:

 • Jūsu izglītības dokumentu fotokopijas
 • Jūsu izglītības dokumentu apliecināti tulkojumi, ja tie nav angļu valodā.

Izglītības dokumenti zemāk minētajās valodās nav jātulko. Vienkārši atsūtiet savu kvalifikācijas apliecību oriģinālu fotokopijas.

Bulgāru, dāņu, franču, itāļu, kataloniešu, krievu, ķīniešu, norvēģu, spāņu, vācu, zviedru

Ja Jūs sūtat iesniegumu pa pastu, lūdzu pārbaudiet tīmekļa vietnē, vai Jūs esat pievienojuši visus nepieciešamos dokumentus un maksājumus:

UK NARIC
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Glos, GL50 1XP

Jūs varat saņemt BEZMAKSAS informāciju par savu kvalifikāciju, sazinoties ar savu vietējo Skills Development Scotland office („Skills Development Scotland” (Iemaņu attīstība Skotijā) biroju) (iepriekšējais nosaukums „Careers Scotland” (Karjeras Skotijā)). Lūdziet izsniegt Jūsu kvalifikācijas Pielīdzināšanas izziņu ( Statement of Compatibility). Jums būs jāaizpilda papīra vai elektroniska veidlapa un jāsniedz šādas ziņas:

 • valsts, kurā iegūta kvalifikācija
 • kvalifikācijas nosaukums un piešķiršanas gads
 • mācību ilgums
 • galvenie priekšmeti

Careers Advice Karjeras padomi

“Skills Development Scotland” (Iemaņu attīstība Skotijā) (SDS) var sniegt Jums bezmaksas padomus par daudziem ar Jūsu karjeru vai mācībām saistītiem jautājumiem, piemēram:

 • Vispārīgi ieteikumi karjerai – kā sākt / pilnveidot Jūsu izvēlēto karjeras ceļu
 • Kā sastādīt CV vai aizpildīt pieteikuma veidlapu
 • Padomi atlaišanas gadījumā
 • Padomi mācībām
 • Valsts apmācību programmas ( National Training Programmes)
 • Izglītības un apmācību finansēšana
 • Pamatiemaņu uzlabošana

Ja Jūs gribat saņemt padomu šajos jautājumos, tad sazinieties ar savu local SDS centre (vietējo SDS centru), lai pieteiktu vizīti. Bez tam Jūs arī varat vienkārši atnākt pie kāda SDS konsultanta, adrese:

Inverness College
Midmills Building (Room B4),
Crown Avenue,
Inverness
IV2 3NG

Darba laiki: no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 13.30 līdz 16.30.

vai apmeklēt

My world of Work My World of Work website („My World of Work” (Mana darba pasaule) tīmekļa vietni) Šeit Jums palīdzēs izveidot savu CV un sameklēt darbu.

Funding Finansējums

Individual Learning Account(ILA)
Individuālais mācību konts (ILA)

ILA Scotland ir Skotijas valdības shēma, kas palīdz Jums maksāt par mācībām tā, lai Jūs varētu mācīties tādā laikā, vietā, secībā un veidā, kā Jums piemēroti. Tā ir paredzēta cilvēkiem, kuru ienākumi ir £22.000 gadā vai mazāk vai kuri saņem pabalstus. (Noteikumi var mainīties)

Ja Jums ir 16 vai vairāk gadu un Jūs dzīvojat Skotijā, Jūs varētu saņemt £200 Jūsu mācību izdevumu segšanai, izmantojot mācību kontu no ILA Scotland. ILA tīmekļa vietnē ir arī kursu meklēšanas ( Course Search) iespēja, kur Jūs varat atrast sev piemērotāko kursu.

Lai reģistrētos un pieteiktos ILA kontam, apmeklējiet www.ilascotland.org.uk vai zvaniet 0808 100 1090.

Ja Jums ir citi jautājumi, sūtiet e-pastu uz enquiries @ ilascotland . org . uk

Student Award Agency Scotland
Studentu grantu aģentūra Skotijā

Jūs arī varat saņemt summu līdz £500 apmērā mācību izdevumu segšanai no Studentu grantu aģentūras Skotijā ( Students Award Agency Scotland - SAAS). Šis grants (nauda, kas Jums nav jāatmaksā) parasti tiek piešķirts nepilna laika mācībām Augstākā nacionālā sertifikāta ( Higher National Certificate - HNC) un augstākā līmenī (augstskolas un pēcdiploma līmenī). Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet SAAS tīmekļa vietni www.saas.gov.uk

IMPORTANT NOTICE
SVARĪGA NORĀDE

Ja Jūs vēlaties izmantot ILA vai SAAS grantus, lai maksātu par kādu kursu koledžā, universitātē vai citā mācību iestādē, tad vienmēr vaicājiet (šī informācija parasti ir finanšu departamentam), vai tas kurss, kurā Jūs vēlaties mācīties, ir reģistrēts ILA vai SAAS. Tas ne vienmēr tiek norādīts reklāmās, un Jūs varat finansiāli zaudēt!

Higher and Further Education Augstākā un tālākizglītība

Studijas Apvienotajā Karalistē augstākās izglītības iegūšanai parasti notiek tālākizglītības koledžās ( Colleges of Further Education) un universitātēs. Ziņas par to, kā pieteikties, var atrast UCAS website (Universitāšu un koledžu uzņemšanas dienesta (UCAS) tīmekļa vietnē).

Augstāko izglītību ir iespējams iegūt arī, studējot mājās, izmantojot kursus, ko piedāvā The Open University (Atklātā universitāte), un ziņas par to ir atrodamas http://www.openuniversity.org

Scottish Qualifications
Skotijas kvalifikācijas

Pastāv daudzi dažādi Skotijas kvalifikāciju veidi, ko piedāvā skolā, koledžā, universitātē un strādājot - Highers (vidusskolas atestāts), SVQ (Skotijas amatu kvalifikācijas), HND (augstākie nacionālie diplomi), Degrees (grādi) un daudzi citi. Scottish Credit and Qualifications Framework (Skotijas kredītu un kvalifikācijas sistēmas) tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par dažādiem kvalifikācijas veidiem, kā arī to salīdzinājums.

Further and Higher Education
Tālākizglītība un augstākā izglītība

Jūs varat sazināties ar šādām koledžām un mācību centriem, lai iegūtu ziņas par kursiem, kas drīzumā sāksies Jūsu dzīvesvietas tuvumā:

Argyll College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Ārgailas koledža)
West Bay
Dunoon
Argyll
PA23 7HP
Tālr.: 0845 230 9969
Fakss: 01369 707185
http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

Inverness College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Invernesas koledža)
3 Longman Road
Longman South
Inverness
IV1 1SA

Tālr.: 01463 273000
Fakss: 01463 711977

http://www.inverness.uhi.ac.uk/

Highland Theological College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Teoloģijas koledža)
High Street
Dingwall
Ross-shire
IV15 9HA

Tālr.: 01349 780000
Fakss: 01349 780001

http://www.htc.uhi.ac.uk/

West Highland College (Rietumu Hailandes koledža)
An Aird
Fort William
Inverness-shire
PH33 6AN

Tālr.: 01397 874000
Fakss: 01397 874001

http://www.whc.uhi.ac.uk/

Moray College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Morejas koledža)
Moray Street
Elgin
Morayshire
IV30 1JJ

Tālr.: 01343 576000
Fakss: 01343 576001

http://www.moray.ac.uk

North Highland College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Ziemeļu Hailandes koledža)
Ormlie Road
Thurso
Caithness
KW14 7EE

Tālr.: 01847 889000
Fakss: 01847 889001

http://www.northhighland.uhi.ac.uk/

North Highland College ir filiāles Terso ( Thurso), Vikā ( Wick), Olnesā ( Alness) un Dornohā ( Dornoch), lai tā varētu apkalpot visas kopienas ziemeļos.

Lews Castle College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Luisas pils koledža)
Stornoway
Isle of Lewis
HS2 0XR

Tālr.: 01851 770000
Fakss: 01851 770001

http://www.lews.uhi.ac.uk/

NAFC Marine Centre UHI (Hailandes un Salu Universitātes Ziemeļatlantijas zvejniecības koledžas Jūras centrs)

Port Arthur
Scalloway
Shetland
ZE1 0UN
Tālr: 01595 772000
Fakss: 01595 772001
http://www.nafc.ac.uk

Orkney College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Orknejas koledža)
Kirkwall
Orkney
KW15 1LX

Tālr.: 01856 569000
Fakss: 01856 569001
http://www.orkney.uhi.ac.uk

Perth College (Pertas koledža)
Crieff Road
Perth
PH1 2NX

Tālr.: 0845 270 1177
Fakss: 01738 877001

http://www.perth.ac.uk

Sabhal Mòr Ostaig UHI (Hailandes un Salu Universitātes Sabhal Mòr Ostaig koledža)
An Teanga
Slèite
Isle of Skye
IV44 8RQ

Tālr.: 01471 888000
Fakss: 01471 888001

http://www.smo.uhi.ac.uk

Shetland College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Šetlandes koledža)
Gremista
Lerwick
Shetland
ZE1 0PX

Tālr.: 01595 771000
Fakss: 01595 771001

http://www.shetland.uhi.ac.uk

Learning Centres
Mācību centri

Apmeklējiet UHI Millennium Institute website (Hailandes un Salu UniversitātesTūkstošgades institūta tīmekļa vietni) lai iegūtu ziņas par mācību centru, kas atrodas vistuvāk Jūsu dzīvesvietai. Vai arī zvaniet Margaritai Kamerunai ( Margaret Cameron) pa tālruni 01397 874204.

Useful URLs Noderīgas saites

NARIC (Valsts Akadēmiskās atzīšanas informācijas centrs) http://www.ecctis.co.uk/naric/default.aspx

Skills Development Scotland (Iemaņu attīstība Skotijā) http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/

ILA (Individuālais mācību konts) http://www.ilascotland.org.uk/ILA+Homepage.htm

SAAS (Studentu grantu aģentūra Skotijā) http://www.saas.gov.uk/

Scottish Credit and Qualifications Framework (Skotijas kredītu un kvalifikācijas sistēma) http://www.scqf.org.uk/features/Framework.htm

UCAS website (Universitāšu un koledžu uzņemšanas dienests) http://www.ucas.ac.uk

Open University (Atklātā universitāte) http://www.openuniversity.org

Inverness College (Invernesas koledža) http://www.inverness.uhi.ac.uk/

UHI Millennium Institute (Hailandes un Salu UniversitātesTūkstošgades institūts) http://www.uhi.ac.uk/

Argyll College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Ārgailas koledža) http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

Highland Theological College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Teoloģijas koledža) http://www.htc.uhi.ac.uk/

West Highland College (Rietumu Hailandes koledža) http://www.whc.uhi.ac.uk/

Moray College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Morejas koledža) http://www.moray.ac.uk

North Highland College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Ziemeļu Hailandes koledža) http://www.northhighland.uhi.ac.uk/

Lews Castle College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Luisas pils koledža) http://www.lews.uhi.ac.uk/

NAFC Marine Centre UHI (Hailandes un Salu Universitātes Ziemeļatlantijas zvejniecības koledžas Jūras centrs) http://www.nafc.ac.uk

Orkney College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Orknejas koledža) http://www.orkney.uhi.ac.uk

Perth College (Pertas koledža) http://www.perth.ac.uk

Sabhal Mòr Ostaig UHI (Hailandes un Salu Universitātes Sabhal Mòr Ostaig koledža) http://www.smo.uhi.ac.uk

Shetland College UHI (Hailandes un Salu Universitātes Šetlandes koledža) http://www.shetland.uhi.ac.uk

Highland Library Services (Hailandes bibliotēku pakalpojumi) http://www.highland.gov.uk/leisureandtourism/libraries/

Local history (Vietējā vēsture) http://www.ambaile.org.uk/index.jsp

Books and reading (Grāmatas un lasīšana) http://www.hi-read.org.uk/

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.