Highland Life logo
A great place to live, work and play


Dzīvesvieta

Accommodation

Dzīvesvieta

Which type of housing?

Kāda veida mājokli?

Ja Jūs meklējat vietu, kur dzīvot, ir iespējami vairāki atšķirīgi mājokļu varianti, no kuriem Jūs varat izvēlēties:

 • sociālie īres mājokļi – tie ir “pieņemamas maksas” mājokļi, kurus izīrē dome vai mājokļu asociācijas
 • mājas vai istabas īre no privāta saimnieka
 • sava mājokļa iegāde.

Sk. lapu Help and Advice (Palīdzība un padomi), lai iegūtu plašāku informāciju.

Highland Housing Options Guide
Hailandes mājokļu iespēju ceļvedis

Ieskatieties šajās tīmekļa vietnēs:

Social Rented housing – Council and Housing Association Housing

Sociālie īres mājokļi - domes un mājokļu asociāciju mājokļi

Dome un mājokļu asociācijas izīrē labas kvalitātes mājas vai dzīvokļus cilvēkiem no visām kopienām, kuriem nepieciešama pajumte. Dažas no tām piedāvā mājokļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (piemēram, mājokļi ar regulāru palīdzību veciem cilvēkiem vai invalīdiem pielāgoti mājokļi).

Jūs varat pieteikties tieši domē vai mājokļu asociācijā, aizpildot pieteikuma veidlapu vienā no to mājokļu birojiem vai domes apkalpošanas punktos. Ja Jums ir kādi jautājumi vai ir vajadzīga palīdzība veidlapas aizpildīšanā, vaicājiet biroja darbiniekiem, kuri var noorganizēt Jums interviju. Vajadzības gadījumā viņi var Jums nodrošināt tulku.

Jūsu veidlapa tiks izskatīta, un Jums tiks piešķirti prioritātes „punkti” atkarībā no Jūsu vajadzības pēc mājokļa un dzīvošanas apstākļiem. Tad Jūs ierakstīs kandidātu sarakstā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar vislielākajām vajadzībām pēc mājokļa tas tiks nodrošināts cik ātri vien iespējams.

Kaut gan ir ļoti liels pieprasījums pēc sociālajiem īres mājokļiem, lielākajā Hailandes daļā nav daudz mājokļu, kas tiek piedāvāti īrēšanai. Tas nozīmē, ka var paiet ilgs laiks, iekams Jums tiks piedāvāts mājoklis. Darbinieki parasti varēs Jums pateikt, cik ilgi Jums varētu būt jāgaida. Viņi arī varēs Jums pateikt, kur gaidīšanas laiki varētu būt īsāki.

Housing Associations in the Highlands include:
Hailandes apgabala mājokļu asociācijas:

Albyn Housing Society (Albinas mājokļu asociācija)

Cairn Housing Association (Kērnas mājokļu asociācija)

Pentland Housing Association (Pentlandes mājokļu asociācija)

Lochalsh and Skye Housing Association (Loholašas un Skajas mājokļu asociācija)

Lochaber Housing Association (Lohāberas mājokļu asociācija)

Ir arī mazākas mājokļu asociācijas, kas galvenokārt piešķir mājokļus vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Hailandes domes un mājokļu asociāciju kontaktinformācija ir atrodama šīs sadaļas beigās.

Private Rented Privātā īre

Renting from a private landlord (Mājokļa īre no privāta saimnieka)

Renting a room from a resident landlord (Istabas īre no saimnieka, kas dzīvo uz vietas)

Tied accommodation (Dienesta mājokļi)

Tenants Rights and Responsibilities (Īrnieku tiesības un pienākumi)

Help with housing costs (Palīdzība mājokļa izmaksu segšanā)

Renting from a private landlord
Mājokļa īre no privāta saimnieka

Privāta mājokļa īre var būt dažādu veidu – sākot no atsevišķas istabas līdz dzīvokļa vai mājas īrei, kā arī var īrēt dzīvokļus/mājas, kur dzīvo arī citi īrnieki vai saimnieks. Mājokļi var būt ar vai bez mēbelēm. Kaut gan šāda veida mājokļus var atrast ātrāk, tomēr īres maksas var būt augstākas.

Mājokļu īres reklāmas var atrast vietējās avīzēs un vietējos veikalos uz informācijas stendiem utt. Varētu būt arī noderīgi apvaicāties paziņām, jo reizēm cilvēki nereklamē savus mājokļus. Highland Solicitors Property Centre („Highland Solicitors Property Centre” – Hailandes Advokātu īpašuma centrs) kas atrodas Queensgate, Invernesā, arī piedāvā sadaļu „izīrē”, kas reklamē mājokļus visā Hailandes apvidū.

Daudzi saimnieki prasa rekomendācijas un gandrīz noteikti – drošības naudu, kā arī 1 mēneša īres maksu uz priekšu. Viņi pieprasa drošības naudu gadījumam, ja Jūs (īrnieks) nodarītu zaudējumus īpašumam vai arī nesamaksātu īres maksu vai rēķinus. Drošības nauda pieder Jums un kad Jūs izvācaties no īpašuma, saimniekam tā ir Jums jāatdod, ja vien saimnieks nepierāda, ka viņš ir suffered a financial loss (cietis finansiālus zaudējumus). Jūsu saimnieks nevar paņemt naudu no Jūsu drošības naudas, lai segtu nolietojumu un bojājumus, kas parasti rodas laika gaitā.

Visiem privātiem izīrētājiem ir jābūt reģistrētiem. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka visi saimnieki atbilst prasībām mājokļu izīrētājiem. Visiem īpašumiem, kuros dzīvo 3 vai vairāki cilvēki, kas nav radinieki, ir jābūt „mājas ar vairākiem iedzīvotājiem” ( House in Multiple Occupancy) licencei. Saimnieka pienākums ir reģistrēt mājokli un nodrošināt, lai tas atbilstu attiecīgajiem drošības standartiem.

Renting a room from a „resident landlord”
Istabas īre no saimnieka, kas dzīvo uz vietas

Daudzi cilvēki piedāvā īrēt istabas savās pašu mājās – viņus sauc par „Resident Landlord” (saimnieks, kas dzīvo uz vietas). Bieži vien šis ir lētākais mājokļa variants. Reizēm darba devēji palīdz atrast šāda veida mājokļus.

Tied accommodation
Dienesta mājokļi

Šī veida mājokļi tiek piedāvāti kopā ar darbu. Reizēm tā var būt darba vieta, kurā tiek piedāvāts mājoklis (piemēram, viesnīcā, kurā Jūs strādājat). Pārliecinieties, ka Jums ir skaidri darba un dzīvošanas līgumu noteikumi – Jums var būt jāatstāj mājoklis nekavējoties, ja Jūs beigsiet tur strādāt. Pārliecinieties arī, vai Jums būs iespēja palikt tur dzīvot, kad darbs vai tūristu sezona beigsies.

Tenants and Landlors Rights and Responsibilities
Īrnieku un saimnieku tiesības un pienākumi

Gan īrniekiem, gan arī saimniekiem jebkura veida dzīvesvietas īres gadījumā, ieskaitot privāto īri, ir noteiktas tiesības un pienākumi.

Jebkuram īrniekam jābūt īres līgumam, kurā izklāstīti īres noteikumi, ieskaitot pienākumus par īres samaksu un veicamajiem remontiem.

Katram īrniekam ir tiesības:

 • zināt īres līguma noteikumus un saimnieka datus
 • dzīvot pienācīgos apstākļos
 • savlaicīgi saņemt paziņojumu, ja saimnieks vēlas uzteikt īri
 • atrodoties mājoklī, dzīvot mierīgi bez traucējumiem

Katram saimniekam ir tiesības:

 • vienoties par īres noteikumiem pirms tās uzsākšanas
 • savlaicīgi saņemt īres maksu
 • tikt informētam par nepieciešamiem remontdarbiem
 • savlaicīgi saņemt no īrnieka uzteikumu

Saimniekiem ir pienākums uzturēt mājokli atbilstoši noteiktiem standartiem. Viņu pienākums ir nodrošināt, lai mājoklī neiekļūtu vējš un ūdens un lai tas būtu labā, dzīvošanai piemērotā stāvoklī, un viņu vispārīgs pienākums ir nodrošināt, lai mājokļa daļas būtu labā stāvoklī un izmantojamas. Saskaņā ar likumu, saimniekiem katru gadu ir jāpārbauda gāzes un elektriskās iekārtas.

Kaut gan īrnieki nav atbildīgi par nolietojumu un bojājumiem, kas parasti rodas laika gaitā, viņiem ir jānodrošina, lai iekārtas, mēbeles un citi piederumi netiktu bojāti.

Domei un mājokļu asociācijām ir brošūras ar papildu informāciju par to pakalpojumiem, konsultācijām par mājokļiem un par īrnieku tiesībām.

Help with Housing Costs
Palīdzība mājokļa izmaksu segšanā

Atkarībā no Jūsu iedzīvotāja statusa un ienākumiem, Jums var būt tiesības saņemt palīdzību mājokļu izmaksu segšanā mājokļa pabalsta ( Housing Benefit) vai pašvaldības nodokļa pabalsta ( Council Tax Benefit) veidā.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šiem pabalstiem, zvaniet Hailandes domes mājokļa pabalsta konsultāciju dienestam ( Council’s Housing Benefit Advice Line) pa bezmaksas tālruni 0800 393 811. (Zvans ir bezmaksas, zvanot no visiem fiksētajiem tālruņiem, bet no dažu mobilo tīklu operatoru tālruņiem tas būs apmaksājams zvans).

Informāciju, padomus un brošūras var saņemt Highland Council (Hailandes domē) vai tās pabalstu birojos, apkalpošanas punktos un vietējos konsultāciju birojos.

Housing and relationship breakdown Dzīves vieta un attiecību iziršana

„Shelter Scotland” piedāvā noderīgus padomus, ko darīt, ja rodas problēmas ar dzīves vietu relationship breaks down (attiecību iziršanas rezultātā).

Buing a property Īpašuma iegāde

Buying a house in Scotland
Mājas iegāde Skotijā

Kad Jūs esat nolēmis/usi pirkt savu mājokli, mājokļa iegādes process Skotijā ietver:

 • kreditora meklēšanu
 • noskaidrošanu, cik daudz Jūs varat atļauties maksāt
 • īpašuma meklēšanu Jūsu finansiālo iespēju robežās
 • advokāta nolīgšanu pēc tam, kad Jūs esat atradis/usi tādu īpašumu, kādu Jūs vēlaties
 • oficiālā pieteikuma hipotēkai iesniegšanu
 • aizdevuma piedāvājuma saņemšanu
 • piedāvājuma iesniegšanu
 • Jūsu piedāvājuma pieņemšanu (šajā brīdī tiek noslēgts līgums starp Jums un īpašuma pārdevēju)
 • juridisko formalitāšu nokārtošanu, lai Jūs varētu kļūt par mājokļa īpašnieku
 • ievākšanos.

Jūs varat lejupielādēt plašāku skaidrojumu par to, kas notiek katrā no šiem posmiem, šeit: 'How to Buy a Home in Scotland' („Kā nopirkt māju Skotijā”).

Brošūru 'Thinking About Buying', („Ja Jūs domājat par pirkšanu”) var bez maksas saņemt no Skotijas valdības, tālrunis 0131 244 2105. Brošūrā ir uzskaitīti visi jautājumi, kurus pircējam ir jāuzdod katrā pirkšanas procesa posmā, ar noderīgiem padomiem.

Ir vairāki veidi, kā cilvēki ar zemiem vai nelieliem ienākumiem var kļūt par mājokļu īpašniekiem. Daļējas īpašuma tiesības ( Shared Ownership) un kopīgais īpašums ( Homestake) ir labi varianti, ko piedāvā mājokļu asociācijas.

Shared or low-cost home ownership
Daļējas vai zemu izmaksu mājokļa īpašuma tiesības

Daļējas īpašuma tiesības ( Shared Ownership) ļauj Jums nopirkt daļu no mājas un maksāt samazinātu īres maksu par pārējo daļu. Piemēram, Jūs varat nopirkt ceturto daļu vai pusi no mājas (vai nu aizņemoties naudu vai uzreiz samaksājot par savu daļu) un maksāt īri par pārējo daļu. Vēlāk Jūs varat nopirkt papildu ceturtdaļas no mājas, līdz Jūs nopērkat visu īpašumu. Tad Jums vairāk nevajadzēs maksāt īres maksu. Jūs veiksiet maksājumus katru mēnesi, vienu no tiem – hipotekārajam kreditoram (ja Jums tāds būs), un otru – īres maksājumu mājokļu asociācijai.

Kopīga īpašuma ( Homestake) gadījumā īpašumi tiek iegādāti kopīgi. Kopīgais īpašums nozīmē, ka mājokļu asociācija patur finansiālu daļu īpašumā, un līdz ar to Jums par to nav jāmaksā pilnībā. Jūs samaksājiet par īpašuma lielāko daļu un uzreiz kļūstat par īpašnieku. Kad Jūs pārdodat māju, tad gan Jūs, gan arī mājokļu asociācija saņem summu, kas atbilst katram piederošajai daļai. Jūs apmaksājiet tikai hipotēku, bet nemaksājat īri.

Who can apply?
Kas var pieteikties?

Jūsu situācijai ir jābūt tādai, ka Jūs nevarat atļauties nopirkt Jūsu vajadzībām atbilstošu mājokli brīvajā tirgū. Jums ir arī jāatbilst vienai no šīm kategorijām:

 • domes vai mājokļu asociācijas īrnieks
 • domes vai mājokļu asociācijas kandidāts, kas gaida savu rindu
 • pirmreizējais pircējs
 • persona ar īpašām vajadzībām (piemēram, Jūs pārvietojaties ratiņkrēslā)
 • persona, kuras īpašumā kādreiz ir bijis mājoklis, bet īpašu grūtību dēļ Jūs pats vairs nevarat nopirkt savu māju (piemēram, Jūsu attiecības ar partneri ir beigušās un Jums ir jāpamet Jūsu mājas).

How to apply
Kā pieteikties

Vaicājiet Jūsu rajona mājokļu asociācijām, vai tām ir daļējo īpašuma tiesību ( Shared Ownership) vai kopīgā īpašuma ( Homestake) shēmas. Ja tādas ir, tad Jūs varat pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu. Palūdziet palīdzību, ja Jums tā nepieciešama veidlapas aizpildīšanā.

Homeless? Bez pajumtes?

Jūs var uzskatīt par bezpajumtnieku, ja Jums nav savu māju, kur dzīvot. Piemēram, ja Jūs pagaidām dzīvojat ar draugiem vai arī ja Jums draud bezpajumtniecība. Jūs arī var uzskatīt par bezpajumtnieku, ja Jūs dzīvojat mājā, kas ir nedroša vai bīstama dzīvošanai. Vai arī – ja Jūs dzīvojat dzīvošanai nepiemērotos apstākļos vai vietā, kur Jums draud vardarbība.

Where to go for help
Kur meklēt palīdzību

Dodieties uz savu vietējo Hailandes domes area housing office (rajona mājokļu biroju) vai service point (apkalpošanas punktu), izskaidrojiet savu situāciju un lūdziet palīdzību. Jums sniegs bezmaksas un konfidenciālus padomus un varēs Jums palīdzēt pieteikties uz vietu, kur dzīvot. Tur arī informēs Jūs par citām organizācijām, kas varētu palīdzēt atrisināt Jūsu problēmas.

Palīdzība, kas Jums pienākas, ir atkarīga no Jūsu iedzīvotāja statusa un no Jūsu apstākļiem. Jums varētu būt tiesības uz sociālo īres mājokli, ieskaitot dzīvesvietu ārkārtas situācijā.

Jūs arī varat sazināties ar labdarības organizāciju Shelter Scotland, („Shelter Scotland”, kas var piedāvāt pajumti bezpajumtniekiem) - lai saņemtu palīdzību un padomu. Ārkārtas situācijā zvaniet uz 0808 800 4444 vai sazinieties ar viņiem caur savu local advice centre (vietējo konsultāciju centru).

Ja Jums jau ir īres mājoklis vai pieder sava māja, mēs Jums ļoti iesakām nepamest savu mājokli, iekams Jūs neesat saņēmis/usi neatkarīgu konsultāciju.

Looking for Help at Night or the Weekend?
Meklējat palīdzību naktī vai nedēļas nogalē?

Ja Jūs zaudējat pajumti un Jums ir nepieciešama steidzama palīdzība ārpus parastā darba laika, Jūs varat sazināties ar Hailandes domes ārkārtas palīdzības dienestu ( The Highland Council’s Emergency Helpline), lai saņemtu palīdzību un padomu. Jūs varat zvanīt šim dienestam pa tālruni 0845 700 2024.

Utilities and services Komunālie pakalpojumi

Elektrība: Vairumam māju ir pieslēgta elektrība. Jūs varat izvēlēties, kas Jums piegādās elektrību. Kad Jūs ievācaties mājā, Jums jāpieraksta elektrības skaitītāja rādījumi, jānoskaidro, kura kompānija piegādā elektrību un jānoskaidro, kā maksāt rēķinus.

Daži tālruņa numuri:

Scottish Hydro-Electric: 0845 300 2141.

Scottish Power: 0845 2700 700.

Scottish Gas: 0845 600 0995.

Gāze: Dažos rajonos ir gāzes pieslēgums, citur izmanto gāzes balonus vai šķidrās gāzes piegādi mājai. Daudzās mājās ir degeļļas tvertne, kas tiek lietota šādā mājā.

How Can I Reduce My Heating Costs?
Kā es varu samazināt apkures izmaksas?

Highland Energy Efficiency Advice Centre (Hailandes enerģijas efektivitātes konsultāciju centrs) sniedz bezmaksas neatkarīgas konsultācijas enerģijas jautājumos visiem, kas to vēlas. Centrs piedāvā sekojošos padomus:

 • Kā samazināt apkures izmaksas un kurināmā rēķinus, tai skaitā mainot piegādātājus.
 • Kā veikt uzlabojumus Jūsu mājās, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
 • Par dažādām apkures sistēmām.

Ar šo centru var sazināties pa bezmaksas tālruni 0800 512012

Ūdens un notekūdeņi: Lielākajai daļai māju pilsētās un ciematos ir ūdens un kanalizācijas pieslēgums. Lai iegūtu informāciju par tiem, sazinieties ar Scottish Water („Scottish Water” – Skotijas ūdens piegādes uzņēmumu): Tel 0845 601 8855

Tālrunis: Vairums māju ir pieslēgtas tālruņu tīklam, kuru pārvalda British Telecom (BT) („British Telecom” (BT) – Lielbritānijas telefonu operatoru). BT var sazvanīt pa tālruni 0800 800 150. Jūs varat izvēlēties kompāniju, kura nodrošinās Jums pieslēgumu tālruņu tīklam. Daudziem cilvēkiem ir arī mobilie tālruņi. Hailandes lauku rajonu reljefa dēļ ir vietas, kur mobilo tālruņu tīkli strādā labi, un vietas, kur tie nestrādā. Pavaicājiet saviem draugiem, kuru mobilo tīklu viņi izmanto!

Pašvaldības nodoklis ( Council tax): šis nodoklis apmaksā Jūsu vietējos pakalpojumus. Jūsu pienākumos ir maksāt council tax (pašvaldības nodokli), ja Jūs esat īrnieks vai mājas īpašnieks. Dažkārt, ja Jūs īrējat (piem. istabu mājā), tad pašvaldības nodoklis var jau būt iekļauts Jūsu īres maksā.

Pasts:The Royal Mail savāc pastu no pastkastītēm Hailandes pilsētās un ciematos katru dienu, izņemot svētdienas un svētku dienas. Pasts arī piegādā pastu gandrīz katrai mājai. Jūs varat iegādāties pastmarkas pasta nodaļās, kā arī daudzos veikalos un lielveikalos.

Internets: Jūs varat bez maksas piekļūt internetam Hailandes domes bibliotēkās. Internets ir pieejams par maksu arī daudzos uzņēmumos un veikalos.

Televīzija: Likums prasa, lai Jums būtu licence, izmantojot televizoru vai jebkuru citu ierīci, kas saņem vai ieraksta TV programmas. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet TV Licensing website (TV licencēšanas tīmekļa vietni), kur Jūs varat arī iegādāties licenci.

Useful links

Noderīgas saites

Highland Council (Hailandes dome) http://www.highland.gov.uk

Albyn Housing Society (Albinas mājokļu asociācija) http://www.albynhousing.org.uk/

Cairn Housing Association (Kērnas mājokļu asociācija) http://www.cairnha.com/

Pentland Housing Association (Pentlandes mājokļu asociācija) http://www.pentlandhousing.co.uk/

Lochalsh and Skye Housing Association (Loholašas un Skajas mājokļu asociācija) http://www.lsha.co.uk/

Lochaber Housing Association (Lohāberas mājokļu asociācija) http://www.lochaberhousing.org.uk/

Highland Solicitors Property Centre („Highland Solicitors Property Centre” – Hailandes Advokātu īpašuma centrs) http://www.hspc.co.uk/rentals.asp

Scottish Government (Skotijas Valdība) http://www.scotland.gov.uk

Shelter Scotland („Shelter Scotland”, kas var piedāvāt pajumti bezpajumtniekiem) http://scotland.shelter.org.uk/get_advice

Scottish Water („Scottish Water” – Skotijas ūdens piegādes uzņēmums) http://www.scottishwater.co.uk

British Telecom („British Telecom” (BT) – Lielbritānijas telefonu operators) http://www.bt.com/index.jsp

TV Licensing (TV licencēšanas tīmekļa vietne) http://www.tv-l.co.uk/index.jsp

Post Office (Pasta birojs) http://www.postoffice.co.uk/

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.