Highland Life logo
A great place to live, work and play


Highland Life / Welcome Pack / Polski Pakiet Powitalny / Prawo a Bezpieczeństwo Osobiste

Prawo a Bezpieczeństwo Osobiste

O Policji / Pomoc dla ofiar przemocy / Informacje i porady prawne / Jazda samochodem w UK / Użyteczne linki

 

O Policji

Sytuacje awaryjne

Czym zajmuje się policja

Northern Constabulary

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa

Uprawnienia policji a prawa obywatelskie

Skargi związane z działaniami policji.

 

 

Sytuacje awaryjne:

 

Numer 999 służy do szybkiego połączenia się ze służbami ratowniczymi. Z telefonów publicznych połączenie z tym numerem jest bezpłatne. Z nr 999 można również się połączyć z telefonu komórkowego, nawet, jeśli na karcie nie ma kredytu. Numer ten służy do połączenie z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Przybrzeżną i Pogotowiem Górskim. Należy korzystać z niego jedynie w sytuacjach alarmowych.

 

 

Czym zajmuje się policja:

 

· Prewencja oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach kryminalnych.

· Ochrona życia i mienia.

· Ścisła współpraca ze społeczeństwem, w celu zapewnienia każdemu bezpieczeństwa.

· Traktowanie ofiar przemocy ze współczuciem i zrozumieniem.

 

 

Northern Constabulary

 

Policja regionu Highlands and Islands of Scotland wchodzi w skład Northern Constabulary. Northern Constabulary jest częścią ogólnokrajowej sieci i współpracuje z innymi infrastrukturami policyjnymi w całym Zjednoczonym Królestwie.

 

Większość funkcjonariuszy Policji nosi czarno białe mundury. Wokół czapki mundurowej przebiega pasek z biało-czarną szachownicą a na ramieniu znajduje się numer. Policjant zawsze ma przy sobie kartę identyfikacyjną.

 

Traffic Wardens (Straż Parkingowa) noszą czarno-białe mundury. Wokół ich czapki przebiega pasek z żółto-czarną szachownicą

 

Odpowiadają oni za utrzymanie płynnego ruchu samochodowego w miastach i miasteczkach całego regionu Highland a także pilnują przestrzegania przepisów, związanych z parkowaniem pojazdów i w pewnych okolicznościach wypisują mandaty za źle zaparkowane samochody.

 

Region Highlands and Islands ma najniższy współczynnik przestępczości w całym Zjednoczonym Królestwie i nadal jest najbezpieczniejszym miejscem do osiedlenia się i pracy.

 

 

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa

 

Jeśli padło się ofiarą przestępstwa, należy zgłosić to na policję. Ostateczna decyzja jednak należy do nas. Jeśli doniesiemy o tym, prawdopodobieństwo złapania sprawcy i tym samym powstrzymanie go przed kolejnymi przestępstwami, jest oczywiście większe

 

Jeśli jednakże zdecydujemy się nie informować policji o zdarzeniu, jest wiele organizacji, które mogą nam pomóc i doradzić. Cokolwiek zdecydujemy, dobrze jest porozmawiać z kimś o tym zdarzeniu i opowiedzieć o naszych odczuciach. Dla wielu ludzi okazuje się to bardzo pomocne.

 

Jeśli padliśmy ofiarą przestępstwa lub znamy kogoś takiego strona Victims of Crime in Scotlandmoże okazać się przydatna w szukaniu informacji dotyczących:

  • Pomocy i Porad
  • Co dzieje się kiedy składamy doniesienie o popełnieniu przestępstwa.
  • Co dzieje się po złożeniu doniesienia o popełnieniu przestępstwa.
  • Jak działa system prawny.

 

Wszystkie te informacje można ściągnąć w języku Arabic, Bengali, Chinese, Dutch, French, German, Hindi, Italian, Punjabi, Spanish and Urdu

 

 

 

Jak złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa:

 

· Należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, telefonicznie lub udając się do najbliższego komisariatu. Numer miejscowej policji można znaleźć w książce telefonicznej lub pod numerem informacji telefonicznej BT Directory Enquiries 118500. Można również zadzwonić na policję i poprosić o połączenie z miejscowym komisariatem wybierając numer 08456 033388.

 

· W sytuacjach awaryjnych należy wybrać nr 999 i poprosić o połączenie z policją.

 

· Policję należy powiadomić o swoich obawach, dotyczących naszego bezpieczeństwa lub naszej rodziny i powiedzieć im o wszelkich zranieniach i stratach. Należy także poprosić o tłumacza, jeśli mamy problem z komunikowaniem się po angielsku.

 

· Crimestoppers, (Telefon 0800 555 111) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną, współpracującą z Policją. Obsługuje ona anonimowe telefony, dotyczące wszelkich rodzajów naruszeń prawa. Rozmówca nie jest proszony o podanie swojego nazwiska, rozmowy nie są nagrywane i nie można ich namierzyć. Dane o rozmowie nie pojawią się na bilingu telefonicznym. Crimestoppers dyżurują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 

 

Co dalej dzieje się z doniesieniem:

Policja przeprowadzi dochodzenie i zbierze dowody oraz przeprowadzi rozmowę na temat zdarzenia z poszkodowanym, jak również z jego/jej rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Policja zdaje sobie sprawę z istnienia różnic kulturowych i wymagań z nimi związanych.

 

Po zgromadzeniu dowodów, policja wysyła raport do biura prokuratora, który następnie decyduje czy osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa powinna być postawiona przed sądem. Policja o tym nie decyduje a poszkodowany nie może poprosić o zaprzestanie prowadzenia sprawy.

 

Uprawnienia policji a prawa obywatelskie.

 

Uprawnienia policji i prawa obywatelskie są ujęte w wielu regulacjach prawnych. W pewnych okolicznościach policja może zatrzymać, przepytać lub przeszukać osobę, która jest podejrzana o popełnienie lub udział w przestępstwie, posiadanie narkotyków, prowadzenie samochodu bez ważnego prawa jazdy lub pod wpływem alkoholu (w takim wypadku może zostać przeprowadzony test alkomatem). Ubrany po cywilnemu policjant, który zatrzymuje, przeszukuje lub aresztuje osobę podejrzaną musi się wylegitymować oraz wyjaśnić, dlaczego to robi. Jeśli jesteśmy przekonani, że zostaliśmy niesłusznie zatrzymani, przeszukani lub aresztowani możemy uzyskać bezpłatną i poufną poradę, dotyczącą przysługujących nam praw.

 

 

Co się dzieje w przypadku zatrzymania

 

Policja ma prawo do zatrzymania, w celu dalszego przesłuchania, osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, za które grozi kara więzienia. Zatrzymanie nie może trwać dłużej niż 6 godzin, jeśli zatrzymanemu nie zostaną przedstawione zarzuty lub, jeśli jest aresztowany.

Aresztowanie jest pierwszym krokiem w procedurze, zmierzającej do rozpoczęcia procesu sądowego i może to oznaczać pobyt w areszcie policyjnym. Można być aresztowanym, jeśli:

· złapano nas w trakcie popełniania przestępstwa

· zostaliśmy oskarżeni przez wiarygodnego światka, który widział jak popełnialiśmy przestępstwo

· ujrzano nas uciekającego z miejsca dokonania przestępstwa

· stwarzamy zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

· nasze zachowanie lub wygląd są powodem obrazy moralności publicznej

 

W przypadku otrzymania formalnych zarzutów, nie mamy obowiązku mówienia policji niczego i mamy prawo do zachowania milczenia. W przeciwnym wypadku wszystko, co powiemy może być użyte przeciwko nam jako dowód w postępowaniu. Jeśli zostaliśmy zabrani do aresztu policyjnego, mamy prawo do adwokata i do niezwłocznego poinformowania wybranej osoby o naszym aresztowaniu.

 

Skargi związane z działaniem policji

 

Jeśli uważamy, że funkcjonariusz policji niewłaściwie się zachował podczas pełnienia obowiązków służbowych możemy:

 

· napisać do Chief Constable’a

lub

· poinformować o tym innego funkcjonariusza lub komisariat

lub

· poprosić adwokata, posła Parlamentu Szkockiego lub miejscowego radnego o zajęcie się ta sprawą

lub

· skontaktować się z prokuratorem jeśli sądzimy, że funkcjonariusz policji złamał prawo

 

Miejscowe Biuro Porad Obywatelskich Citizens Advice Bureau dysponuje odpowiednimi nazwiskami i adresami ludzi i miejsc.

 

Pomoc dla ofiar przestępstw

Czyny o charakterze rasistowskim/szykanowanie

Przemoc domowa

Telefon zaufania dla ofiar gwałtu i przemocy

 

Organizacja Victim Support Highland oferuje praktyczne porady, wsparcie emocjonalne i pomoc ofiarom przestępstw oraz może je skontaktować z osobami, które są w stanie pomóc.

Telefon 0845 226 5014 lub Email contact@victimsupporthighland.com

 

 

Czyny o charakterze rasistowskim/szykanowanie

 

Czynami o charakterze rasistowskim oraz szykanowaniem nazywamy niepokojenie, grożenie, niesprawiedliwe traktowanie, spowodowane rasą, kolorem skóry lub przynależnością etniczną. Powodem może być czasem miejsce urodzenia, gdzie się wcześniej mieszkało, religia a nawet język.

 

Szykanowanie, obrażanie, grożenia lub niesprawiedliwe traktowanie z jakiegokolwiek powodu, jest niezgodne z prawem i może dotknąć każdego, jego rodzinę, dzieci, przyjaciół a nawet całą społeczność. Może się zdarzyć na wsi, w miasteczku lub mieście, w domu, szkole lub w pracy i jest nie do przyjęcia w żadnej z tych sytuacji.

 

Co można zrobić, jeśli nas to spotka?

 

Przestępstwa tego rodzaju powinny być zgłaszane na policji, jak każde inne naruszenie prawa, która przeprowadzi dochodzenie, kwalifikując czyn jako incydent/przestępstwo o tle rasistowskim lub incydent/przestępstwo o podłożu religijnym.

 

Przestępstwa tego rodzaju, jak każde inne naruszenie prawa, powinny być zgłaszane na policji, która przeprowadzi dochodzenie, kwalifikując czyn jako incydent/przestępstwo o tle rasistowskim lub incydent/przestępstwo o podłożu religijnym. Można również skontaktować się z organizacją Victim Support Scotlandw celu uzyskania bezpłatnej i poufnej pomocy, aby złożyć doniesienie o przestępstwie lub po prostu z kimś o tym porozmawiać

 

Jeśli czyjeś dziecko jest szykanowane w szkole należy zachęcić je do poinformowania o tym nauczyciela. Jeśli dziecko powie o tym rodzicowi, powinien on zadzwonić do szkoły lub pójść osobiście, aby porozmawiać o tym z nauczycielem lub dyrektorem. Kiedy uważamy sprawę za poważną, powinniśmy jednak poinformować policję.

 

W przypadku szykanowania w pracy, informujemy o tym pracodawcę lub szukamy pomocy w związkach zawodowych, w instytucji Victim Support Highland lub informujemy policję.

 

 

 

Przemoc domowa

 

Przemoc domowa jest przestępstwem, które dotyka osoby prywatne, rodziny, społeczności i społeczeństwo. Może to być fizyczne, psychiczne lub seksualne nadużycie, mające miejsce w związkach (włączając homoseksualne związki partnerskie), popełniane w domu lub w innym miejscu. W większości przypadków wspomniane związki to małżeństwa, współmieszkańcy, partnerzy lub byli partnerzy.

 

Jeśli cierpimy lub znamy kogoś, kto cierpi na skutek przemocy domowej powinniśmy skontaktować się z policją lub organizacją Women’s Aid, która pomoże nam w nawiązaniu kontaktu z ludźmi lub organizacjami, będącymi w stanie nam pomóc. Można również skorzystać z ogólnokrajowego telefonu 0800 0271234.

 

Jak również z jedną z wymienionych poniżej instytucji, których nadrzędną zasadą jest całkowita poufność

 

 

 

Telefon zaufania dla ofiar gwałtu i przemocy.

Oferuje w pełni poufną pomoc, informacje i porady, skierowane do ofiar gwałtu i molestowania seksualnego.

 

Adres: PO Box 10, Dingwall, Ross-shire, IV15 9HA

Telefon: 0808 800 0123

email: ral@pobox10.wanadoo.co.uk

 

Organizacja Amina oferuje poufny serwis pomagający kobietom. Jest on głównie skierowany do kobiet pochodzenia muzułmańskiego – jednakże, kobiety jakiejkolwiek wiary/kultury mogą uzyskać tu informacje i porady. Zapewniana jest pomoc tłumaczy.

 

Bezpłatny telefon: 0808 8010301

 

Adres:

Muslim Women's Resource Centre
Network House
311 Calder Street
Glasgow
G46 7NQ

 

 

Informacje i Porady Prawne

System sądownictwa szkockiego

Pomoc w kosztach związanych z obsługą prawną

Niektóre ważne w Szkocji prawa

 

System sądownictwa szkockiego

System sądownictwa szkockiego składa się z dwóch działów:

· Spraw cywilnych, czyli sporów pomiędzy osobami prywatnymi i instytucjami. Np. rozwody, złamanie umowy lub eksmisja. Sprawy te odbywają się w sądach cywilnych.

· Spraw kryminalnych, w trakcie, których wysuwane są zarzuty przeciwko osobom prywatnym lub instytucjom. Mogą to być np. kradzieże, napady czy wykroczenia drogowe. Sprawy te odbywają się w sądach kryminalnych.

 

Każdy dział ma swoje własne sądy i procedury związane z rozsądzaniem spraw i apelacji.

 

Podczas spraw cywilnych lub kryminalnych, jeśli jesteśmy oskarżeni o przestępstwo lub bierzemy udział w sporze cywilnym, możemy potrzebować pomocy adwokata.

 

Pomoc w kosztach związanych z obsługą prawną

 

Ludzie o niskich dochodach mogą w pewnych okolicznościach otrzymać bezpłatną pomoc adwokacką (Legal Aid). Pomoc ta pozwala na rozwiązanie problemów prawnych tym, którzy w innym przypadku nie mogliby sobie na to pozwolić.

 

Jeśli przebywamy w areszcie policyjnym lub zostały przedstawione nam zarzuty, od adwokata z urzędu możemy otrzymać bezpłatne porady prawne . W sądzie, pomoc adwokata z urzędu zależy od szeregu okoliczności.

 

Po więcej informacji należy zajrzeć na stronę

Dział pomocy i porad , znajdująca się w tym serwisie internetowym.

 

Niektóre ważne w Szkocji prawa

 

Dzieci: Przestępstwem jest zaniedbywanie dziecka, mogące spowodować niepotrzebne cierpienie. To może być np.: pozostawienie dziecka bez opieki, bicie, pozbawienie dziecka niezbędnych rzeczy, jedzenie, odzież, schronienie itd.

 

Broń: Przestępstwem jest noszenie noża lub innej broni w miejscu publicznym a także posiadanie broni palnej bez pozwolenia, wydanego przez Policję.

 

Alkohol: Przestępstwem jest sprzedaż przez sklep lub bar alkoholu komuś, kto ma mniej niż 18 lat. Kupowanie alkoholu dla osoby nieletniej jest również przestępstwem. Picie alkoholu w większości otwartych miejsc publicznych, określonych w przepisach lokalnych, jest nielegalne. Puby i kluby oraz ich personel mają prawo do nie wpuszczenia lub odmowy obsłużenia klienta. Jeśli personel zarejestrowanego lokalu prosi nas o jego opuszczenie, odmowa wyjścia jest traktowana jak przestępstwo.

 

Narkotyki: Posiadanie i dystrybucja narkotyków jest nielegalna. Lekarstwa, które są przepisane przez lekarza i które nie mogą być kupione bez recepty w aptece lub drogerii też mogą być zaliczone do tej kategorii, np. amfetamina. Inne nielegalne specyfiki to np. marihuana, ekstazy, heroina, kokaina i wiele innych.

Informacji i porad, dotyczących narkotyków i prawa, należy szukać na stronie Know the Score. W przypadku problemu z narkotykami lub alkoholem, można skontaktować się z Highland Drug and Alkohol Information Line nr. 0844 848 3778 (lokalne stawki za połączenie)

 

Papierosy: Papierosy oraz wyroby tytoniowe mogą być sprzedawane ludziom powyżej 16 roku życia.

 

Palenie tytoniu: W Szkocji przestępstwem jest palenie tytoniu w zamkniętych miejscach publicznych i budynkach, miejscu pracy, pojazdach firmowych i w środkach transportu publicznego. Należy przestrzegać znaków zakazu palenia (zwykle jest to czerwone koło z przekreślonym papierosem). W przypadku nieprzestrzegania zakazu możemy zostać poproszeni o wyjście lub będziemy musieli zapłacić mandat.

 

Przemoc/Znęcanie się – Przestępstwem są akty przemocy i znęcania się, dokonywane na innych ludziach, w tym na rodzinie. Przestępstwem jest dokonanie lub próba dokonania aktu płciowego na jakiejkolwiek osobie, włączając w to małżonkę/małżonka/partnera, bez jej zgody.

 

Wiek Przyzwolenia W Szkocji, przestępstwem jest dokonanie lub próba dokonania aktu płciowego na osobie poniżej 16 roku życia, nawet, jeśli odbywa się to za jej przyzwoleniem. Jeśli obie osoby mają poniżej 16 roku życia i obie zgadzają się na ten akt, może być to potraktowane jak przestępstwo.

Wykonywanie wielu czynności jest związane z wiekiem, zatem należy być przygotowanym na to, że wiele instytucji, sklepów i organizacji może zażądać od nas dokumentu, stwierdzającego nasz wiek.

 

 

 

Prowadzenie pojazdów w UK

Ubezpieczenie pojazdów

Przegląd techniczny pojazdu, MOT

Podatek drogowy

Bezpieczeństwo na drodze

 

Serwis Directgov oferuje szczegóły i regularnie aktualizowane informacje dotyczące prowadzenia pojazdów na terenie UK, w tym informacje o zagranicznych prawach jazdy i ich wymianie na brytyjskie.

 

Prawo prowadzenie pojazdu w UK maja osoby powyżej 17 roku życia.

Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy.

 

 

Ubezpieczenie pojazdów

Przestępstwem jest także prowadzenie pojazdu bez ważnego ubezpieczenia. Każdy, kto prowadzi pojazd po drogach UK musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków „third party risks” Dzięki ubezpieczeniu jesteśmy finansowo zabezpieczeni na wypadek konsekwencji związanych z wypadkiem drogowym. Firma ubezpieczeniowa zajmie się wszelkimi roszczeniami wysuwanymi przeciwko nam. Przestępstwem jest nieokazanie polisy ubezpieczeniowej policjantowi, na jego wyraźne żądanie. Jeśli natychmiastowe okazanie polisy nie jest możliwe, mamy siedem dni na dostarczenie jej na posterunek.

 

 

Przegląd techniczny pojazdu, MOT

W UK przestępstwem jest prowadzenie pojazdu, którego stan techniczny nie został sprawdzony i nie wydano ważnego świadectwa. Każdy pojazd, starszy niż trzy lata, musi być sprawdzony w autoryzowanym punkcie diagnostycznym. Świadectwo dopuszczenia do ruchu ważne jest 12 miesięcy. Świadectwo musi być odnowione po upływie tego czasu i może być wystawione jedynie przez autoryzowane warsztaty.

 

Przestępstwem jest nieokazanie policjantowi świadectwa dopuszczenia do ruchu, na jego wyraźne żądanie Jeśli natychmiastowe okazanie świadectwa nie jest możliwe, mamy siedem dni na dostarczenie go na posterunek.

 

Na stronie Directgov website można znaleźć więcej aktualnych informacji dotyczących MOT.

 

 

Podatek drogowy

Posiadacz samochodu musi go zarejestrować w Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA). Należy również kupić tzw. tax disc, wazny przez 6 lub 12 miesięcy. Dysk umieszcza się na przedniej szybie samochodu. Większość kierowców kupuje go na poczcie. Przestępstwem jest prowadzenie samochodu bez lub z nieważnym tax disk’iem.

 

Po więcej informacji prosimy o zajrzenie na stronę Directgov.

 

 

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Co robić w razie wypadku?

Jak uniknąć wypadków drogowych

Nie jedź pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Lekarstwa a prowadzenie pojazdów

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie

 

 

Więcej szczegółowych informacji, związanych z bezpieczeństwem na drodze oraz mandatami za przekroczenie prędkości a także wymaganiami związanymi z prowadzeniem skuterów i motocykli można znaleźć w kodeksie drogowym - Highway Code

 

Strona THINK! Road safety również zawiera aktualne informacje dotyczące spraw bezpieczeństwa drogowego.

 

 

Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Jeśli pasy są zainstalowane w samochodzie, prawo nakłada na kierowcę i pasażerów obowiązek ich zapinania.

 

Przewożenie dzieci objęte jest dodatkowymi przepisami. Dzieci poniżej 3 roku życia, podróżujące na przednim siedzeniu, muszą być przewożone w odpowiednim foteliku, zależnym od wagi. Jeśli fotelik dziecka jest zainstalowany na przednim siedzeniu, dziecko musi z niego korzystać. Kierowca jest odpowiedzialny za to, aby dziecko w wieku poniżej 14 roku życia miało zapięte pasy.

Przepisy również określają, że foteliki, w których dzieci siedzą przodem do kierunku jazdy, NIE MOGĄ być zakładane na siedzeniach z przednimi poduszkami powietrznymi, chyba, że zostały one dezaktywowane.

 

Fotelik dziecka wolnym tłumaczeniem angielskiego Child Restraint – terminu obejmującego foteliki, siedziska i poduszki

 

Poniższa tabela może posłużyć jako użyteczny przewodnik.

 

 

 

Siedzenie Przednie

 

 

Siedzenie Tylne

 

Kto jest odpowiedzialny

 

Kierowca

Pas musi być zapięty

 

Kierowca

Dziecko do 3 lat*

Musi być zastosowany odpowiedni fotelik*

Musi być zastosowany odpowiedni fotelik*. Jeśli nie jest on dostępny w taksówce, dziecko może jechać bez niego.

Kierowca

Dziecko od 3 urodzin, do 135 cm wzrostu lub 12 urodzin.

Musi być zastosowany odpowiedni fotelik*

Tam gdzie zainstalowane są pasy MUSI być zastosowany fotelik dziecka. Należy korzystać z pasa, jeśli nie mamy odpowiedniego fotelika.

- w taksówce, samochodzie wynajętym lub

na krótkim odcinku, w przypadku nagłym lub

kiedy dwa foteliki nie pozwalają na zainstalowanie trzeciego.

 

Dziecko w wieku ponad 3 lat może podróżować niezapięte na tylnym siedzeniu jeśli auto nie ma pasów z tyłu.

Kierowca

Dziecko wzrostu ponad 1.35 metra lub 12-13 letnie.

Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny.

Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny.

Kierowca

Dorośli (dzieci od 14 roku życia)

Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny.

Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny.

Pasażer

 

Dzieci w wieku poniżej 3 lat MUSZĄ korzystać z fotelika dobranego do wagi, we wszystkich pojazdach z wyjątkiem tylnego siedzenia w taksówkach. W przeciwnym razie nie mogą podróżować.

 

**Przykład. Siedmiolatek, który ma 140 cm wzrostu może korzystać z pasa dla dorosłych. Dwunastolatek, który ma 130 cm wzrostu przekroczył próg wieku i może korzystać z pasa dla dorosłych.

 

**Jeśli przednie siedzenia nie posiadają pasów bezpieczeństwa dzieci poniżej 135 cm wzrostu (a także w wieku poniżej 12 roku życia) nie mogą podróżować z przodu.

 

Po dalsze, aktualne informacje należy zajrzeć do odpowiedniego działu w Kodeksie Drogowym - Highway Code.

 

Innym dobrym źródłem informacji jest strona Directgov.

 

Co robić w razie wypadku?

Jeśli uczestniczymy w wypadku drogowym musimy się zatrzymać Jeśli są jakieś szkody lub ranni musimy ujawnić.

· Nasze nazwisko i adres

· Nazwisko i adres właściciela pojazdu, (jeśli nie jest nim kierowca)

· Numer rejestracyjny pojazdu

 

 

Jak uniknąć wypadków drogowych.

Najczęstszą przyczyną wypadków je zbyt szybka jazda. Niemal dwie trzecie wszystkich wypadków, w których zginęli lub zostali ranni ludzie, zdarzyły się na drogach, gdzie ograniczenia prędkości było do 30mph lub mniejsze. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń prędkości.

 

 

Nie jedź pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Przestępstwem jest jazda pojazdem, jeśli poziom alkoholu w naszym oddechu, krwi lub moczu przekracza prawnie dozwolony limit. Nie ma bezpiecznego sposobu na określenie ile można wypić, aby nie przekroczyć limitu. Najlepsza rada jest: Piłeś, nie jedź.

 

 

Lekarstwa a prowadzenie pojazdów

Pamiętajmy, że niektóre leki mogą mieć wpływ na prowadzenie pojazdu. Należy uważnie przeczytać ulotkę i w razie wątpliwości poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jazda pod wpływem legalnych leków jest takim samym przestępstwem jak jazda pod wpływem narkotyków czy alkoholu.

 

 

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie

Miejscami, w których nie możemy parkować pojazdów są na przykład zatoczki załadunkowe, ograniczone podwójna żółtą linią, zatoczki dal niepełnosprawnych i przystanki oraz pasy ruchu przeznaczone dla autobusów. Właściciele samochodów zaparkowanych w płatnych miejscach parkingowych mogą także zostać ukarani mandatem, jeśli nie posiadają ważnego biletu parkingowego, położonego pod przednią szyba pojazdu.

 

Jeśli po powrocie zobaczymy przytwierdzoną do auta żółtą etykietą z napisem “Northern Constabulary Parking Notice” będzie to znaczyło, że powinniśmy zapłacić mandat w wysokości £30. W tym wypadku mamy do wyboru trzy możliwości:

1. Zapłacenie grzywny w ciągu 21 dni.

2. Odwołanie się na piśmie w ciągu 21 dni, na adres podany na odwrocie mandatu. Odwołanie zostanie rozpatrzone a my otrzymamy list, informujący nas o tym, jaka została podjęta decyzja.

3. Oddarcie dolnej części kartki i wypełnienie części B „Request for Court Hearing” Po otrzymaniu prośby, otrzymamy zapytanie o naszą datę i miejsce urodzenia. Sąd skontaktuje się z nami, podając datę i godzinę przesłuchania.

 

Jeśli zignorujemy mandat i nic nie uczynimy, zostanie przeciwko nam podjęte postępowanie sądowe.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy poprosić o pomoc parkingowego (traffic warden). Ich zadaniem nie jest karanie tylko pomoc.

 

 

Useful URLs

Victims of Crime in Scotland www.scottishvictimsofcrime.co.uk

Crimestoppers www.crimestoppersscotland.com

Citizens Advice Bureau http://www.citizensadvice.org.uk

Victim Support Highland www.victimsupporthighland.com

Know the Score www.knowthescore.info

Directgov http://www.direct.gov.uk

Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA) http://www.dvla.gov.uk/

Highway Code http://www.highwaycode.gov.uk/

THINK! Road safety http://www.thinkroadsafety.gov.uk

 

 

This page was last updated on 19.12.2006. If you spot any inaccuracies or inconsistency in information, please email us at hief@scvo.org.uk

© 2024 Highland Public Services Partnership.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme