Highland Life logo
A great place to live, work and play


Edukacja

Dzieci w Szkocji / Nauka angielskiego / Studia i Kształcenie zawodowe / Użyteczne linki

 

Dzieci w Szkocji

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku szkolnym

Pomoc dla rodzin z niskimi dochodami

Pomoc z językiem angielskim

Potrzeba dodatkowej pomocy

Opieka nad dziećmi

Obowiązkiem rodziców jest opiekowanie się i dbanie o bezpieczeństwo dzieci, zadbanie o ich prawidłowy rozwój i wykształcenie. W Szkocji, dzieckiem jest każdy poniżej 16 roku życia.

 

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku 3 lat mają w Szkocji prawo do opieki przedszkolnej, bezpłatnej, ale w niepełnym wymiarze. Dla dzieci w wieku przedszkolnym utworzono Playgroups, Day Nurseries and Toddler Groups a także Nurseries. Pod podanym poniżej linkiem można znaleźć serwis, podający, w jakim wieku dzieci nabywają uprawnień do poszczególnych usług. http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/950153A0-1CC0-47CF-9D69-89D6F93683E4/0/enrolmentleaflet0607.pdf

 

Więcej informacji oraz listę wspomnianych powyżej Playgroups, Day Nurseries i innych grup przedszkolnych można znaleźć poprzez The Highland Council Childcare Information Service:

The Highland Council Childcare Information Service, Tel: 0845 601 1345

 

 

Dzieci w wieku szkolnym

Dzieci w Szkocji mają prawo do bezpłatnej edukacji. Rodzice maja odpowiedzialność prawną zadbania o wykształcenie swoich dzieci i spełniają swój obowiązek, wysyłając dzieci do szkoły. Niektórzy rodzice decydują się na kształcenie dzieci w domu lub w szkołach prywatnych. Dzieci zwykle idą do szkoły w sierpniu, jeśli są wieku pomiędzy 4 i pół a 5 i pół roku. Szkołę średnią rozpoczynają w sierpniu, w wieku pomiędzy 11 i pół a 12 i pół roku. Obowiązek edukacyjny trwa do 16 roku życia. Większość młodych ludzi pozostaje w szkole średniej kolejne 2 lata, aż do 18 roku życia.

 

W celu zapisania dziecka do miejscowej szkoły należy skontaktować się z dyrektorem placówki. Jeśli chce się zapisać dziecko do szkoły znajdującej się w innym rejonie, należy skontaktować się z Area Education Manager’em:

 

Caithness Area Education Office

Rhind House

West Banks Avenue

WICK, KW1 5LZ

Telefon 01955 602 362

 

Sutherland Area Education Office

Johnstone Place

BRORA, KW9 6PG

Telefon 01408 621 382

 

Ross & Cromarty Area Education Office

The Education Centre

Castle Street

DINGWALL, IV15 9HU

Telefon 01349 863 441

 

Inverness Area Education Office

13 Ardross Street

INVERNESS, IV3 5NS

Telefon 01463 663 800

 

Nairn,Badenoch & Strathspey Area Education Office

King Street

Kingussie

INVERNESS-SHIRE, PH21 1HP

Telefon 01540 661 009

 

Skye & Lochalsh Area Education Office

Elgin Hostel

PORTREE

Isle of Skye, IV51 9EE

Telefon 01478 613 697

 

Lochaber Area Education Office

Montrose Avenue

Inverlochy

FORT WILLIAM, PH33 6NA

Telefon 01397 702 466

 

 

 

Pomoc dla rodzin z niskimi dochodami

Rodziny o niskim dochodzie mogą być uprawnione do ubiegania się o bezpłatne lunche dla swoich dzieci w szkole oraz o pomoc w zakupie odzieży szkolnej. Area Education Manager udzieli Państwu informacji gdzie można starać się o powyższe zasiłki.

 

 

Pomoc z językiem angielskim

Szkoły pracujące z dziećmi, które potrzebują pomocy w doskonaleniu języka angielskiego mogą oczekiwać porady od Rady Regionu (Highland Council) Szczegóły, dotyczące tego serwisu można otrzymać na stronie Highland Virtual Learning Community website.

 

 

Potrzeba dodatkowej pomocy

Niektóre dzieci i młodzi ludzie wymagają dodatkowego wsparcia w nauce i jeśli rodzic sądzi, że jego dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy powinien przedyskutować to z dyrektorem szkoły. Uczniowie potrzebujący dodatkowej pomocy maja prawo do kształcenia w pełnym wymiarze godzin i jest ono zwykle zapewniane w miejscowej szkole. Niewiele dzieci i młodych ludzi uczęszcza do szkół specjalnych, w celu otrzymania specjalistycznej pomocy. Rodzice biorą pełny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących dodatkowej pomocy dla ich dzieci.

 

 

Opieka nad dziećmi

Jeśli potrzebna jest pomoc dla dziecka podczas godzin pracy rodzica, mamy do dyspozycji szereg rozwiązań. Mamy do dyspozycji ‘Registered Childminders’ (zarejestrowani opiekunowie), Nurseries (przedszkola), ‘Out of school services’ (Służby pozaszkolne), które mogą opiekować się dziećmi poza godzinami lekcyjnymi. Więcej informacji mozna uzyskać na stronie Internetowej Highland Childcare Information Service lub pod numerem telefonu 01463 711 176. Adres serwisu:

High Street
Clachnaharry
Inverness
IV3 8RB

 

Scottish Childminding Association może również dostarczyć informacje dotyczące „Registered Childminders”, działających na danym terenie.

 

Scottish Childminding Association

3 Gordon Terrace

Inverness, IV2 3HS

Tel 01463 715545

 

 

Nauka angielskiego

 

W wielu miastach całego regionu Highland oferowane są lekcje angielskiego dla obcokrajowców. Zajęcia są przeznaczone nie tylko dla początkujących, ale także dla tych, którzy już mówią po angielsku na pewnym poziomie. Zajęcia są prowadzone przez serwis Rady Regionu (Highland Council) Adult Basic Education oraz przez Workers Educational Association i Inverness College. Lekcje przeważnie się odbywają wieczorami a niektóre mogą być prowadzone w miejscu pracy.

 

W celu zasięgniecie informacji, dotyczących obecnie prowadzonych zajęć, prosimy o skontaktowanie się z wymienionymi poniżej organizacjami.

 

 

Podstawowe kursy języka angielskiego dla dorosłych:

 

Caithness

Wick: telephone: 01955 609905
email: libby.cook@highland.gov.uk

 

Sutherland

telefon: 01549 402050
email: barbara_123@btconnect.com

 

Ross & Cromarty

telefon: 01349 864579
email: norma.christie@highland.gov.uk

 

Nairn, Badenoch & Strathsepy

telefon: 01479 811689
email: isabel.duncan@highland.gov.uk

 

Inverness

telefon: 01463 710013
email: jill.crawshaw@highland.gov.uk

 

Skye and Lochalsh

telefon: 01478 614064
email: joey.graham@highland.gov.uk

 

Lochaber

telefon: 01397 707371
email: ann-marie.donoghue@highland.gov.uk

 

 

Zajęcia angielskiego dla Związku kształcenia Pracowników

WEA Highland

David Whyte House

57 Church Street, Inverness IV1 1DR

Telefon 01463 710577

inverness@weascotland.org.uk

http://www.weascotland.org.uk/

 

Inverness College Zajęcia angielskiego

3 Longman Road
Longman South
Inverness, IV1 1SA

Telefon 01463 273000

 

 

 

Studia i Edukacja Zawodowa oraz Kursy Wieczorowe

Szkockie kwalifikacje

Studia

Edukacja Zawodowa i Kursy Wieczorowe

 

W United Kingdom większość studiów licencjackich i magisterskich oferowanych jest przez college i uniwersytety. Szczegóły dotyczące składania podań można znaleźć na stronie UCAS website.

 

Aby uzyskać stopień naukowy można również studiować w domu, zapisując się na jeden z kursów oferowanych przez Open University. Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.openuniversity.org

 

Szkockie kwalifikacje

Wiele różnych rodzajów kwalifikacji można zdobyć w Szkockich szkołach college’ach, uniwersytetach a także w trakcie pracy – Highers, SVQs, HNDs, Degrees i wiele innych. Serwis Scottish Credit and Qualifications Framework oferuje informacje dotyczące różnych typów kwalifikacji oraz przeprowadza ich porównanie.

 

Studia

UHI Millennium Institute jest wybijającą się nowatorską szkołą wyższą, oferującą kursy związane z pracą, takie jak dyplomy, świadectwa HNC, stopnie magisterskie i studia podyplomowe oraz możliwość pracy badawczej na terenie całego regionu Highlands and Islands. Osiągnięte jest to poprzez związki z college’ami i instytucjami naukowymi oraz olbrzymią siecią centrów edukacyjnych.

UHI oferuje studentom nowym w regionie:

· Wybór campusa. W mieście, na wsi lub wśród społeczności wyspiarskiej

· Lokalny dostęp do źródeł naukowych i badawczych, odpowiedni do ich potrzeb i oczekiwań miejscowych pracodawców.

· Znakomite kursy i przedmioty odzwierciedlające charakter regionu i pozostające w ścisłym związku z zapotrzebowaniem globalnym

· Obszerny dostęp do techniki informacyjnej, włączając w to materiały on-line i wideo konferencje.

· Pracę w małych grupach, zorientowaną na potrzeby indywidualnego studenta.

· Życzliwe społeczności, z bogata kulturą, położone wśród niezwykle pięknej scenerii.

· Rosnący zakres kursów, dostępnych w systemie nauki on-line.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z serwisem UHI Millenium lub telefonicznie pod nr tel. 0845 272 3600.

 

 

Edukacja Zawodowa i Kursy Wieczorowe

Region Highlands oferuje wiele różnych poziomów nauczania: w tym umiejętność czytania i liczenia, rozwijanie zainteresowań, kursy zawodowe dla pracowników handlu i przemysłu. Edukacja Zawodowa może przygotować do przejścia na studia uniwersyteckie, jeśli nie ma się jeszcze odpowiednich kwalifikacji. Istnieje również wiele zaawansowanych kursów praktycznych, skierowanych do techników, przedsiębiorców i menadżerów a także tych, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności, w celu znalezienia lepszej pracy w regionie Highland.

 

Po dalsze szczegóły, dotyczące mających wkrótce zacząć się kursów, prosimy o kontakt z podanymi poniżej College’ami i lokalnymi centrami edukacyjnymi.

 

Argyll College UHI
West Bay
Dunoon
Argyll
PA23 7HP
Tel: 0845 230 9969
Fax: 01369 707185
http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

 

Inverness College UHI
3 Longman Road
Longman South
Inverness
IV1 1SA

Tel: 01463 273000
Fax: 01463 711977

http://www.inverness.uhi.ac.uk/

 

Highland Theological College UHI
High Street
Dingwall
Ross-shire
IV15 9HA

Tel: 01349 780000
Fax: 01349 780001

http://www.htc.uhi.ac.uk/

 

Lochaber College, Colaisde Lochaber
An Aird
Fort William
Inverness-shire
PH33 6AN

Tel: 01397 874000
Fax: 01397 874001

http://www.lochabercollege.co.uk/

 

Moray College UHI
Moray Street
Elgin
Morayshire
IV30 1JJ

Tel: 01343 576000
Fax: 01343 576001

www.moray.ac.uk

 

North Highland College UHI
Ormlie Road
Thurso
Caithness
KW14 7EE

Tel: 01847 889000
Fax: 01847 889001

http://www.nhcscotland.com/

 

 

North Highland College obsługuje wszystkie społeczności północnej Szkocji. Campusy znajdują się w Thurso, Wick, Alness i Dornoch.

 

Lews Castle College UHI
Stornoway
Isle of Lewis
HS2 0XR

Tel: 01851 770000
Fax: 01851 770001

http://www.lews.uhi.ac.uk/

 

NAFC Marine Centre UHI

Port Arthur
Scalloway
Shetland
ZE1 0UN
Telephone: 01595 772000
Fax: 01595 772001
www.nafc.ac.uk

 

Orkney College UHI
Kirkwall
Orkney
KW15 1LX

Tel: 01856 569000
Fax: 01856 569001
www.orkney.uhi.ac.uk

 

Perth College
Crieff Road
Perth
PH1 2NX

Tel: 0845 270 1177
Fax: 01738 877001

www.perth.ac.uk

 

 

Sabhal Mòr Ostaig UHI
An Teanga
Slèite
Isle of Skye
IV44 8RQ

Tel: 01471 888000
Fax: 01471 888001

www.smo.uhi.ac.uk

 

Shetland College UHI
Gremista
Lerwick
Shetland
ZE1 0PX

Tel: 01595 771000
Fax: 01595 771001

www.shetland.uhi.ac.uk

 

Centra Nauczania

Odwiedź UHI Millennium Institute website jeśli szukasz centrum nauczania, położonego w pobliżu twojego miejsca zamieszkania lub zadzwoń do Margaret Cameron on 01397 874204.

 

 

Użyteczne linki

The Highland Council Childcare Information Service

http://www.childcarelink.gov.uk

Highland Virtual Learning Community website

http://highlandschools-virtualib.org.uk/sfl/eal.htm

Highland Council Information on Nursery and Pre-School

http://www.highland.gov.uk/learninghere/nurseryandpre-school/

Highland Childcare Information Service

http://www.scottishchildcare.gov.uk/LocalChis.aspx?chisid=25

Scottish Childminding Association

http://www.childminding.org/

Adult Basic Educationhttp://www.abeweb.co.uk/

Workers Educational Associationhttp://www.weascotland.org.uk/

Inverness Collegehttp://www.inverness.uhi.ac.uk/

UCAS website http://www.ucas.ac.uk

Open University http://www.openuniversity.org

Scottish Credit and Qualifications Framework http://www.scqf.org.uk/

UHI Millennium Institute http://www.uhi.ac.uk/

Argyll College UHI http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

Highland Theological College UHI http://www.htc.uhi.ac.uk/

Lochaber Collegehttp://www.lochabercollege.co.uk/

Moray College UHIwww.moray.ac.uk

North Highland CollegeUHIhttp://www.nhcscotland.com/

Lews Castle College UHIhttp://www.lews.uhi.ac.uk/

NAFC Marine Centre UHIwww.nafc.ac.uk

Orkney College UHIwww.orkney.uhi.ac.uk

Perth Collegewww.perth.ac.uk

Sabhal Mòr Ostaig UHIwww.smo.uhi.ac.uk

Shetland College UHIwww.shetland.uhi.ac.uk

Children’s Library

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/childrensservices/

Information and e -learning services

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/informationservices/

Information and e -learning services

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/informationservices/

Local history http://www.ambaile.org.uk/index.jsp

Books and reading http://www.hi-read.org.uk/

Adult literacies

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/adultliteracy/

Schools Library Service oferuje specjalistyczny serwis dla nauczycieli w regionie Highland: http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/schoollibraryservice/-

Highland Schools Virtual Library http://highlandschools-virtualib.org.uk/ oferuje pomoc on-line dla uczniów i nauczycieli

 

This page was last updated on 15.12.2006. If you spot any inaccuracies or inconsistency in information, please email us at hief@scvo.org.uk

© 2024 Highland Public Services Partnership.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme