Highland Life logo
A great place to live, work and play


Švietimas

Vaikai Škotijoje / anglų kalbos mokymasis / aukštesnysis ir aukštasis išsilavinimas / naudingos nuorodos

 

Vaikai Škotijoje

Iki mokyklinio amžiaus vaikai

Mokyklinio amžiaus vaikai

Pagalba mažas pajamas gaunančiom šeimom

Pagalba mokantis anglu kalbos

Papildoma parama ypatingų poreikių vaikams

Vaiko rūpyba

 

Tai yra tėvų atsakomybė pasirūpinti savo vaikais: apginti nuo skriaudos, užtikrinti, kad būtų pakankamai aprūpinti ir išsilavinę. Škotijoje vaikas yra asmuo iki 16 metų.

 

Iki mokyklinio amžiaus vaikai

Vaikai Škotijoje, jaunesni kaip 3 m., turi teisę į nemokamą iki mokyklinės įstaigos lankymą nepilną darbo dieną. Esama žaidimų grupių, dieninių darželių bei lopšelių – darželių. Ši svetainė padės nustatyti į kokį darželį vaikas turėtų eiti pagal savo amžių: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/950153A0-1CC0-47CF-9D69-89D6F93683E4/0/enrolmentleaflet0607.pdf

 

Daugiau informacijos apie įvairaus tipo darželius rasite oficialiame Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų savivaldybės vaiko priežiūros informacijos centre: The Highland Council Childcare Information Service, tel. 0845 601 1345

 

 

Mokyklinio amžiaus vaikai

Vaikai Škotijoje turi teisę į nemokamą vietą mokykloje. Tėvai yra teisiškai atsakingi, kad jų vaikas gautų išsilavinimą, paprastai tai atliekama nuvedus vaiką į mokyklą. Kai kurie tėvai renkasi privačias mokymo įstaigas arba moko vaikus namuose. Normaliomis aplinkybėmis, vaikas pradeda mokslo metus rugpjūtį kai jam jau yra 41/2 - 51/2 metai, ir iš pradinės perkeliams į vidurinę mokyklą 11 ½ - 12 ½ amžiaus. Vaikai privalo tęsti mokslus iki jiems sukanka 16. daugelis jaunų žmonių baigia vidurinę mokykla 18 metų (pasilieka ten dar 2 metus).

 

Norint užrašytivaiką į mokyklą, savo gyvenamajam rajone, turite susisiekti su vyriausiąja mokyklos mokytoja. Jeigu norite užregistruoti vaiką kitame rajone reikia susisiekti su vietovės švietimo administracija (Area Education Manager).

 

Caithness švietimo tarnyba

Rhind House

West Banks Avenue

WICK, KW1 5LZ

Telefonas 01955 602 362

 

Sutherland švietimo tarnyba

Johnstone Place

BRORA, KW9 6PG

Telefonas 01408 621 382

 

Ross & Cromarty Sutherland švietimo tarnyba

The Education Centre

Castle Street

DINGWALL, IV15 9HU

Telefonas 01349 863 441

 

Inverness Sutherland švietimo tarnyba

13 Ardross Street

INVERNESS, IV3 5NS

Telefonas 01463 663 800

 

Nairn,Badenoch & Strathspey švietimo tarnyba

King Street

Kingussie

INVERNESS-SHIRE, PH21 1HP

Telefonas 01540 661 009

 

Skye & Lochalsh švietimo tarnyba

Elgin Hostel

PORTREE

Isle of Skye, IV51 9EE

Telefonas 01478 613 697

 

Lochaber švietimo tarnyba

Montrose Avenue

Inverlochy

FORT WILLIAM, PH33 6NA

Telefonas 01397 702 466

 

 

Pagalba mažas pajamas gaunančiom šeimom

Šeimos, kurių pajamos yra nedidelės, gali kreiptis dėl nemokamų pietų savo vaikams mokykloje ar kitoje su mokykla susijusioje vietoje. Jūsų vietovės švietimo administracija turėtų patarti kur galite prašyti nemokamų pietų.

 

Pagalba mokantis anglų kalbą

 

Mokyklos dirbančios su vaikais kuriem reikalinga pagalba mokantis anglų kalbos gali gauti patarimą iš Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų savivaldybės. Ši paslauga detaliau aprašyta svetainėje: Highland Virtual Learning Community website

 

Papildoma pagalba vaikui mokykloje

Kai kurie vaikai ir jaunuoliai yra reikalingi papildomos priežiūros mokykloje. Jeigu manote, kad jūsų vaikui reikia skirti daugiau dėmesio, tai turėtumėte aptarti su vyriausia mokyklos mokytoja. Vaikai su ypatingais poreikiais turi teisę į išsilavinimą. Kai kurie vaikai lanko specialias mokyklas, kur gauna eksperto pagalbą. Tėvai nuolatos įtraukiami ir informuojami apie sprendimus dėl vaiko ypatingų poreikių.

 

Vaiko priežiūra

Jeigu jums reikalinga vaiko priežiūra kol dirbate, turite keletą pasirinkimų. Esama įstaigų kaip „Registruota vaikų priežiūra“, ir slaugės „po pamokų“, kurios teikia savo paslaugas ne mokyklinėm valandom. Daugiau informacijos rasite svetainėje Highland Childcare Information Service ar paskambinę tel. 01463 711 176. Adresas:

High Street
Clachnaharry
Inverness
IV3 8RB

 

Šioje svetainėje rasite informaciją apie jūsų gyvenamoje vietoje dirbančias aukles: Scottish Childminding Association.

Adresas:

Scottish Childminding Association

3 Gordon Terrace

Inverness, IV2 3HS

Tel 01463 715545

 

Pagalba mokantis anglu kalbos

Daugelyje Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų miestų siūlomos anglų kalbos pamokos žmonėm kurių pirmoji kalba nėra anglų. Pamokos skirtos tiek pradedantiesiems tiek labiau įgudusiems. Už šiuos užsiėmimus atsakingi suaugusių mokymo centras, bei darbuotojų švietimo asociacija. Taip pat pamokos vyksta Inverness College. Dauguma paskaitų yra vakarinės, kai kurios gali būti vedamos darbovietėse.

 

Susisiekite su žemiau išvardintomis organizacijomis, kad sužinoti ar šiuo metu vyksta užsiėmimai jūsų gyvenamoje vietoje

 

Anglų kalbos pamokos suaugusiems

 

Caithness

Wick: tel.: 01955 609905
el-paštas: libby.cook@highland.gov.uk

 

Sutherland

Tel.: 01549 402050
el-paštas: barbara_123@btconnect.com

 

Ross & Cromarty

Tel.01349 864579
email: norma.christie@highland.gov.uk

 

Nairn, Badenoch & Strathsepy

Tel.: 01479 811689
el-paštas: isabel.duncan@highland.gov.uk

 

Inverness

Tel.: 01463 710013
el-paštas: jill.crawshaw@highland.gov.uk

 

Skye and Lochalsh

Tel.: 01478 614064
el-paštas: joey.graham@highland.gov.uk

 

Lochaber

Tel.: 01397 707371
el-paštas: ann-marie.donoghue@highland.gov.uk

 

Darbuotojų švietimo asociacijos rengiamas anglų kalbos mokymas

WEA Highland

David Whyte House

57 Church Street, Inverness IV1 1DR

Tel. 01463 710577

inverness@weascotland.org.uk

http://www.weascotland.org.uk/

 

Inverness CollegeEnglish classes
3 Longman Road
Longman South
Inverness, IV1 1SA

Tel.: 01463 273000

 

Aukštesnysis ir aukštasis išsilavinimas ir visą gyvenimą trunkantis mokslas

Škotijos kvalifikacijos

Aukštesnysis mokslas

Aukštasis ir visą gyvenimą trunkantis mokslas

 

Dauguma studijų Jungtinėje Karalystėje vyksta kolegijose, o tolimesnės studijos universitetuose. Kaip kreiptis su prašymu dėl finansavimo skaitykite čia: UCAS

 

Galima studijuoti namuose, kas vadinama atviru universitetu. Čia rasite daugiau informacijos: http://www.openuniversity.org

 

 

Škotijos kvalifikacijos

Gali būti įvairios išsilavinimo rūšys: aukštesnysis, aukštasis ir kiti. Išsilavinimas gali būti įgytas mokykloje, kolegijoje, universitete ar darbe. Šiame puslapyje rasite informaciją apie įvairius kvalifikacijos tipus ir kuo jie skiriasi vieni nuo kitų: Scottish Credit and Qualifications Framework

 

Aukštesnysis išsilavinimas

Išskirtinė ir pažangi aukštesniojo išsilavinimo institucija UHI Millennium Institute (UHI) siūlo įvairius, su darbu susijusiu kursus. Galima įgyti aukštesnįjį nacionalinį sertifikatą ar diplomą, įvairius aukštojo mokslo laipsnius bei sudaromos sąlygos moksliniams tyrimams Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumose bei salose. Tai pasiekta bendradarbiaujant su šalies kolegijomis, tyrimų institucijomis bei nuotolinio mokymo tinklo centru.

 

Naujems studentams UHI siūlo:

 

  • Universitetų miestelius įvairiose bendruomenėse (kaimuose, miestuose, salose)
  • Vietinius mokymus bei tyrimus susijusius su galimomis darbo galimybėmis
  • Skirtingus kursus aktualius vietovei bei pasaulinio masto kursus
  • Platus informacinių technologijų naudojimą, tokių kaip internetas ir video konferencijos
  • Nedideles klases, užtikrinant, kad studentai gauna pakankamai dėmesio
  • Draugiškas bendruomenes, turtingas kultūriniu požiūriu, bei esančias natūralaus grožio vietovėse
  • Didėjantį programų pasirinkimą, skirtą nuotoliniam mokymui.

 

Čia rasite daugiau informacijos : UHI Millennium website, arba skambinkite tel. 0845 272 3600.

 

 

Aukštasis ir visą gyvenimą trunkantis mokslas

Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumos siūlo įvairius mokymosi lygius, įtraukiant bendrąsias žinias, laisvalaikio užsiėmimus ir darbo rinkoje paklausius kursus. Aukštasis išsilavinimas – universitetinio lygio studijos, jei dar neturite atitinkamo išsilavinimo. Taip pat yra įvairių praktinių kursų įvairaus lygio mechanikams, verslo srities darbuotojams ir tiems kurie nori tobulintis, kad galėtų dirbti geresnį darbą Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumose.

 

Susisiekite su žemiau išvardintomis kolegijomis ir mokymo centrais dėl tolimesnių detalių apie kursus netoli jūsų:

 

Argyll College UHI
West Bay
Dunoon
Argyll
PA23 7HP
Tel: 0845 230 9969
Fax: 01369 707185
http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

 

Inverness College UHI
3 Longman Road
Longman South
Inverness
IV1 1SA

Tel: 01463 273000
Fax: 01463 711977

http://www.inverness.uhi.ac.uk/

 

Highland Theological College UHI
High Street
Dingwall
Ross-shire
IV15 9HA

Tel: 01349 780000
Fax: 01349 780001

http://www.htc.uhi.ac.uk/

 

Lochaber College, Colaisde Lochaber
An Aird
Fort William
Inverness-shire
PH33 6AN

Tel: 01397 874000
Fax: 01397 874001

http://www.lochabercollege.co.uk/

 

Moray College UHI
Moray Street
Elgin
Morayshire
IV30 1JJ

Tel: 01343 576000
Fax: 01343 576001

www.moray.ac.uk

 

North Highland College UHI
Ormlie Road
Thurso
Caithness
KW14 7EE

Tel: 01847 889000
Fax: 01847 889001

http://www.nhcscotland.com/

 

 

Toliau išvardintos mokymo įstaigos siekia teikti paslaugas šiems rajonams: Thurso, Wick, Alness and Dornoch, North Highland.

 

Lews Castle College UHI
Stornoway
Isle of Lewis
HS2 0XR

Tel: 01851 770000
Fax: 01851 770001

http://www.lews.uhi.ac.uk/

 

NAFC Marine Centre UHI

Port Arthur
Scalloway
Shetland
ZE1 0UN
Tel: 01595 772000
Fax: 01595 772001
www.nafc.ac.uk

 

Orkney College UHI
Kirkwall
Orkney
KW15 1LX

Tel: 01856 569000
Fax: 01856 569001
www.orkney.uhi.ac.uk

 

Perth College
Crieff Road
Perth
PH1 2NX

Tel: 0845 270 1177
Fax: 01738 877001

www.perth.ac.uk

 

Sabhal Mòr Ostaig UHI
An Teanga
Slèite
Isle of Skye
IV44 8RQ

Tel: 01471 888000
Fax: 01471 888001

www.smo.uhi.ac.uk

 

Shetland College UHI
Gremista
Lerwick
Shetland
ZE1 0PX

Tel: 01595 771000
Fax: 01595 771001

www.shetland.uhi.ac.uk

 

Mokymo centrai

Šioje svetainėje rasite jums artimiausią mokymo centrą bei visą reikalingą informaciją: UHI Millennium Institute website. Arba skambinkite tel. 01397 874204 ir klauskite Margaret Cameron.

 

Naudingos nuorodos

 

Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų savivaldybės vaiko priežiūros informacijos centras

http://www.childcarelink.gov.uk

Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų virtualaus mokymosi svetainė http://highlandschools-virtualib.org.uk/sfl/eal.htm

Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų savivaldybės svetainė dėl vaikų darželių ir iki mokyklinio švietimo

http://www.highland.gov.uk/learninghere/nurseryandpre-school/

Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų vaiko rūpybos informacijos tarnyba

http://www.scottishchildcare.gov.uk/LocalChis.aspx?chisid=25

Škotijos vaikų auklių asociacija http://www.childminding.org/

Suaugusiųjųbendras išsilavinimas http://www.abeweb.co.uk/

Darbuotojų mokymo asociacija http://www.weascotland.org.uk/

Inverness kolegija http://www.inverness.uhi.ac.uk/

UCAS svetainė http://www.ucas.ac.uk

Atviras universitetas http://www.openuniversity.org

Škotijos kreditų ir kvalifikacijos nustatymo ypatumai http://www.scqf.org.uk/

UHI Millennium Institute http://www.uhi.ac.uk/

Argyll kolegija UHI http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

Škotijos šiaurės ir šiaurės vakarų aukštumų technologijų kolegija UHI http://www.htc.uhi.ac.uk/

Lochaber kolegija http://www.lochabercollege.co.uk/

Moray kolegija UHI www.moray.ac.uk

North Highland klegijaUHI http://www.nhcscotland.com/

Lews Castle klegija UHI http://www.lews.uhi.ac.uk/

NAFC Marine Centre UHI www.nafc.ac.uk

Orkney klegija UHI www.orkney.uhi.ac.uk

Perth klegija www.perth.ac.uk

Sabhal Mòr Ostaig UHI www.smo.uhi.ac.uk

Shetland klegija UHI www.shetland.uhi.ac.uk

Children’s Library http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/childrensservices/

Information and e -learning services

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/informationservices/

Local history http://www.ambaile.org.uk/index.jsp

Books and reading http://www.hi-read.org.uk/

Adult literacies

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/adultliteracy/

Schools Library Service http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/schoollibraryservice/- offers a specialist service for teachers in Highland

Highland Schools Virtual Library http://highlandschools-virtualib.org.uk/ web site provides on-line support for pupils and teachers

 

This page was last updated on 08.01.2007. If you spot any inaccuracies or inconsistency in information, please email us at hief@scvo.org.uk

© 2024 Highland Public Services Partnership.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme