Highland Life logo
A great place to live, work and play


Izglītība

Bērni Skotijā / Angļu valodas mācīšanās / Papildu un augstākā izglītība/ Noderīgas Interneta adreses

 

Bērni Skotijā

Pirmsskolas vecuma bērni

Skolas vecuma bērni

Palīdzība ģimenēm ar zemiem ienākumiem

Palīdzība ar angļu valodu

Palīdzība ar papildu vajadzībām

Bērna aprūpe

 

Tas ir vecāku pienākumos rūpēties par viņu bērniem, aizsargāt viņus no ļauna, nodrošināt viņu pamatīgu aprūpi un nodrošināt, ka viņi saņem attiecīgu izglītību. Skotijā bērns skaitās jebkurš cilvēks vecumā jaunāks par 6 gadiem.

Pirmsskolas vecuma bērni

Skotijā bērniem no 3 gadu vecuma ir tiesības saņemt bezmaksas pirmsskolas aprūpi uz pusslodzi. Pirmsskolas vecuma bērniem ir pieejami sabiedriskie bērnudārzi, dienas bērnistabas, mazuļu grupas un bērnudārzi pirmsskolas vecuma bērniem.

Šī saite uzrāda dzimšanas datumus, kad bērniem pienākas aprūpe:

http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/950153A0-1CC0-47CF-9D69-89D6F93683E4/0/enrolmentleaflet0607.pdf

 

Papildus informācija un sabiedrisko bērnudārzu, dienas bērnistabu un citu grupu saraksti ir pieejami izmantojot Highland domes bērnu aprūpes informācijas dienestu:

Highland domes bērnu aprūpes informācijas dienests (Council Childcare Information Service), tel.: 0845 601 1345

 

Skolas vecuma bērni

Bērniem Skotijā ir tiesības uz bezmaksas vietu skolā. Vecāki ir likumīgi atbildīgi par bērnu izglītību un parasti tas tiek izdarīts sūtot bērnus skolā. Daži vecāki izvēlas bērnus apmācīt mājās vai arī privātskolās. Parasti bērni vecumā no 4 ½ gadiem līdz 5 ½ gadiem sāk skolu augustā, un vecumā no 11 ½ gadiem līdz 12 ½ gadiem bērni tiek pārcelti augusta mēnesī uz vidusskolu. Bērniem ir jāturpina mācības līdz 16 gadu vecumam. Lielākā daļa bērnu paliek vidusskolā vēl uz 2 gadiem, kamēr bērni sasniedz 18 gadu vecumu.

 

Lai reģistrētu bērnus jūsu rajona skolā, jums ir jāsazinās ar skolas galveno pasniedzēju. Ja jūs vēlaties reģistrēt bērnu ārpus jūsu rajona, jums vajadzētu sazināties ar rajona izglītības vadītāju:

 

Caithness Area Education Office

Rhind House

West Banks Avenue

WICK, KW1 5LZ

Tālrunis 01955 602 362

 

Sutherland Area Education Office

Johnstone Place

BRORA, KW9 6PG

Tālrunis 01408 621 382

 

Ross & Cromarty Area Education Office

The Education Centre

Castle Street

DINGWALL, IV15 9HU

Tālrunis 01349 863 441

 

Inverness Area Education Office

13 Ardross Street

INVERNESS, IV3 5NS

Tālrunis 01463 663 800

 

Nairn,Badenoch & Strathspey Area Education Office

King Street

Kingussie

INVERNESS-SHIRE, PH21 1HP

Tālrunis 01540 661 009

 

Skye & Lochalsh Area Education Office

Elgin Hostel

PORTREE

Isle of Skye, IV51 9EE

Tālrunis 01478 613 697

 

Lochaber Area Education Office

Montrose Avenue

Inverlochy

FORT WILLIAM, PH33 6NA

Tālrunis 01397 702 466

 

Palīdzība ģimenēm ar zemiem ienākumiem

Ģimenes ar zemiem ienākumiem var pretendēt uz bērnu bezmaksas pusdienām un arī kādu palīdzību ar skolas apģērbu. Jūsu rajona izglītības vadītājs varēs jūs informēt, kur jūs variet prasīt šo palīdzību.

 

 

Palīdzība ar angļu valodu

Skolas ar audzēkņiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai attīstītu angļu valodas zināšanas, var saņemt informāciju no Highland domes. Sīkāka informācija par šiem pakalpojumiem ir atrodama Internetā - Highland Virtual Learning Community website.

 

Palīdzība ar papildus vajadzībām

Dažiem jauniešiem un bērniem ir nepieciešama papildus palīdzība, kas palīdzētu apmācībās skolā. Ja jūs domājat, ka jūsu bērnam ir vajadzīga papildus palīdzība, jums to vajadzētu apspriest ar jūsu bērna skolas galveno pasniedzēju. Bērniem, kam ir nepieciešama papildus palīdzība, ir tiesības uz pilnas – slodzes izglītību, kas parasti ir nodrošināta bērna vietējā skolā. Daži jaunieši un bērni apmeklē speciālās skolas, kas nodrošina speciālistu palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Vecāki tiek pilnībā konsultēti un iesaistīti papildus palīdzības lēmumu pieņemšanā, kas bērnam ir nepieciešama.

 

Bērna aprūpe

Ja jums ir jāaprūpē bērns, kamēr jūs strādājat, ir iespējamas vairākas alternatīvas. Šīs organizācijas var nodrošināt bērnu aprūpi pēc skolas: reģistrētas aukles, bērnudārzi un ‘pēc skolas dienests’ (Out of school services). Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet Highland bērnu parūpes informācijas dienests (Childcare Information Service) Internetā vai zvaniet pa tālruni 01463 711 176. Adrese ir sekojoša:

High Street
Clachnaharry
Inverness
IV3 8RB

 

Organizācija Skotijas aukļu asociācija (Scottish Childminding Association) arī var nodrošināt jūs ar informāciju par reģistrētajām auklēm, kas strādā jūsu rajonā:

 

Scottish Childminding Association

3 Gordon Terrace

Inverness, IV2 3HS

Tel. 01463 715545

 

Angļu valodas mācīšanās

 

Angļu valodas nodarbības ir pieejamas citu valodu runātājiem daudzās Highland pilsētās. Ir nodarbības pilnīgiem iesācējiem vai arī tiem, kas jau runā nedaudz angliski. Nodarbības ir organizētas ar Highland domes Pieaugušo elementārā izglītība (Adult Basic Education) dienestu, Darbinieku izglītības asociācija (Workers Educational Association) un Inverness koledža (Inverness College). Daudzas nodarbības notiek vakaros un dažas nodarbības var tik pasniegtas arī darbavietā.

 

Sazinieties ar zemāk minētajām organizācijām, lai uzzinātu, kādas nodarbības tiek pasniegtas šobrīd jūsu rajonā:

 

 

Pieaugušo pamatizglītības angļu valodas nodarbības

Caithness

Wick: tālrunis: 01955 609905
e-pasts: libby.cook@highland.gov.uk

 

Sutherland

tālrunis: 01549 402050
e-pasts: barbara_123@btconnect.com

 

Ross & Cromarty

tālrunis: 01349 864579
e-pasts: norma.christie@highland.gov.uk

 

Nairn, Badenoch & Strathsepy

tālrunis: 01479 811689
e-pasts: isabel.duncan@highland.gov.uk

 

Inverness

tālrunis: 01463 710013
e-pasts: jill.crawshaw@highland.gov.uk

 

Skye and Lochalsh

tālrunis: 01478 614064
e-pasts: joey.graham@highland.gov.uk

 

Lochaber

tālrunis: 01397 707371
e-pasts:

ann-marie.donoghue@highland.gov.uk

 

Workers Educational Association English classes

(Darbinieku izglītības asociācijas angļu valodas nodarbības)

WEA Highland

David Whyte House

57 Church Street, Inverness IV1 1DR

Tālrunis 01463 710577

inverness@weascotland.org.uk

http://www.weascotland.org.uk/

 

Inverness Collegeangļu valodas nodarbības
3 Longman Road
Longman South
Inverness, IV1 1SA

Tālrunis: 01463 273000

 

 

Papildu un augstākā izglītība, un mūžizglītība

Skotijas kvalifikācijas

Augstākā izglītība

Papildu izglītība un mūžizglītība

 

Lielākā daļa apmācības diplomu studēšanas līmenī tiek piedāvātas papildus izglītības koledžās un universitātēs. Sīkāka informācija, kā iestāties šajās iestādes, ir atrodama Internetā - UCAS website.

 

 

Ir arī iespējams mācīties diploma līmenī mājās, izvēloties The Open University kursus. Sīkāka informācija ir atrodama Internetā - http://www.openuniversity.org

 

Skotijas kvalifikācijas

Skotijā ir daudz dažādu kvalifikāciju, kas var tikt iegūtas skolā, koledžā, universitātē vai darbā - Highers, SVQs, HNDs, diplomi un daudzi citi. Šī adrese Scottish Credit and Qualifications Framework piedāvā informāciju par dažāda veida kvalifikācijām un kā tās atšķiras.

 

Augstākā izglītība

Institūts UHI Millennium Institute (UHI) ir atšķirīga un jauna veida augtākās izglītības iestāde, kas piedāvā ar darbu saistītus kursus - kā augstākos nacionālos sertifikātus un diplomus, bakalaura un maģistra grādus, un arī pētniecības iespējas Skotijas salās un Highland apvidū. Tas tiek sasniegts sadarbojoties ar koledžām, pētniecības iestādēm un caur mācību centru apvienoto tīklu.

 

Studentiem, kas ir jauni šajā apvidū, UHI piedāvā:

· Izvēles iespēju mācīties pilsētās, laukos un salu kopienās.

· Vietēju pieejas iespēju mācībām un izpētei, kas ir nepieciešams; arī cilvēkiem, kas strādā pie vietējiem darba devējiem.

· Atšķirīgi kursi un mācību priekšmeti, kas atspoguļo apvidus raksturīgās pazīmes un ir saistītas visā pasaulē.

· Plašas informācijas pielietošanas iespējas, ieskaitot Interneta materiālus un video konferences.

· Neliela studentu skaita klases, kas fokusējas uz individuālā studenta vajadzībām.

· Draudzīgas kopienas ar bagātu kultūru, kas atrodas ārkārtēji skaistā dabas apvidū.

· Pieaugošas dažāda veida programmas, kas ir iespējamas mācoties izmantojot tālmācību caur Internetu.

 

Lai uzzinātu papildus informāciju, ejiet uz UHI Millennium website vai zvaniet pa tel. 0845 272 3600.

 

Papildu izglītība un Mūžizglītība

Highland apvidus var piedāvāt daudz un dažāda līmeņa mācības: ieskaitot pamatiemaņas, atpūtas nodarbības un ar darbu saistītus kursus biznesam un industrijām. Ja jums vēl nav attiecīgās kvalifikācijas, tad papildu izglītība var nodrošināt iestāšanos universitātē. Piedāvājumā ir arī daudz augsta līmeņa praktiski kursi tehniķiem, biznesa sfēras darbiniekiem un menedžeriem; vai arī tiem, kas vēlas atrast labāku darbu Highlands apvidū.

 

Sazinieties ar sekojošām koledžām un vietējiem mācību centriem, lai uzzinātu papildus informāciju par jūsu vietējo kursu laiku sākumiem:

 

Argyll College UHI
West Bay
Dunoon
Argyll
PA23 7HP
Tel.: 0845 230 9969
Fakss: 01369 707185
http://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

 

Inverness College UHI
3 Longman Road
Longman South
Inverness
IV1 1SA

Tel.: 01463 273000
Fakss: 01463 711977

http://www.inverness.uhi.ac.uk/

 

Highland Theological College UHI
High Street
Dingwall
Ross-shire
IV15 9HA

Tel.: 01349 780000
Fakss: 01349 780001

http://www.htc.uhi.ac.uk/

 

Lochaber College, Colaisde Lochaber
An Aird
Fort William
Inverness-shire
PH33 6AN

Tel.: 01397 874000
Fakss: 01397 874001

http://www.lochabercollege.co.uk/

 

Moray College UHI
Moray Street
Elgin
Morayshire
IV30 1JJ

Tel.: 01343 576000
Fakss: 01343 576001

www.moray.ac.uk

North Highland College UHI
Ormlie Road
Thurso
Caithness
KW14 7EE

Tel.: 01847 889000
Fakss: 01847 889001

http://www.nhcscotland.com/

 

Thurso, Wick, Alness un Dornoch, North Highland College – šo filiāļu mērķis ir apkalpot visas ziemeļu rajonu kopienas.

 

Lews Castle College UHI
Stornoway
Isle of Lewis
HS2 0XR

Tel.: 01851 770000
Fakss: 01851 770001

http://www.lews.uhi.ac.uk/

 

NAFC Marine Centre UHI

Port Arthur
Scalloway
Shetland
ZE1 0UN
Tel.: 01595 772000
Fakss: 01595 772001
www.nafc.ac.uk

 

Orkney College UHI
Kirkwall
Orkney
KW15 1LX

Tel.: 01856 569000
Fakss: 01856 569001
www.orkney.uhi.ac.uk

 

Perth College
Crieff Road
Perth
PH1 2NX

Tel.: 0845 270 1177
Fakss: 01738 877001

www.perth.ac.uk

 

Sabhal Mòr Ostaig UHI
An Teanga
Slèite
Isle of Skye
IV44 8RQ

Tel.: 01471 888000
Fakss: 01471 888001

www.smo.uhi.ac.uk

 

Shetland College UHI
Gremista
Lerwick
Shetland
ZE1 0PX

Tel.: 01595 771000
Fakss: 01595 771001

www.shetland.uhi.ac.uk

 

Mācību centri

 

Apmeklējiet UHI Millennium Institute website, lai uzzinātu, kur ir tuvākais mācību centrs pie jūsu mājām. Alternatīvi zvaniet Margaret Cameron pa tel. 01397 874204.

 

Noderīgas Interneta adreses

 

The Highland Council Childcare Information Service

http://www.childcarelink.gov.uk

Highland Virtual Learning Community website

http://highlandschools-virtualib.org.uk/sfl/eal.htm

Highland Council Information on Nursery and Pre-School

http://www.highland.gov.uk/learninghere/nurseryandpre-school/

Highland Childcare Information Service

http://www.scottishchildcare.gov.uk/LocalChis.aspx?chisid=25

Scottish Childminding Associationhttp://www.childminding.org/

Adult Basic Educationhttp://www.abeweb.co.uk/

Workers Educational Associationhttp://www.weascotland.org.uk/

Inverness College http://www.inverness.uhi.ac.uk/

UCAS websitehttp://www.ucas.ac.uk

Open Universityhttp://www.openuniversity.org

Scottish Credit and Qualifications Frameworkhttp://www.scqf.org.uk/

UHI Millennium Institute http://www.uhi.ac.uk/

Argyll College UHIhttp://www.argyllcollege.uhi.ac.uk

Highland Theological College UHIhttp://www.htc.uhi.ac.uk/

Lochaber Collegehttp://www.lochabercollege.co.uk/

Moray College UHIwww.moray.ac.uk

North Highland CollegeUHIhttp://www.nhcscotland.com/

Lews Castle College UHIhttp://www.lews.uhi.ac.uk/

NAFC Marine Centre UHIwww.nafc.ac.uk

Orkney College UHIwww.orkney.uhi.ac.uk

Perth Collegewww.perth.ac.uk

Sabhal Mòr Ostaig UHIwww.smo.uhi.ac.uk

Shetland College UHIwww.shetland.uhi.ac.uk

Children’s Library http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/childrensservices/

Information and e -learning services

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/informationservices/

Local history http://www.ambaile.org.uk/index.jsp

Skolu bibliotēku pakalpojumi http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/schoollibraryservice/- piedāvā speciālistu pakalpojumus Highland skolotājiem

Highland Schools Virtual Library http://highlandschools-virtualib.org.uk/ šī adrese piedāvā atbalstu skolēniem un pasniedzējiem caur Internetu

Books and reading http://www.hi-read.org.uk/

Adult literacies

http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/adultliteracy/

Schools Library Service http://www.highland.gov.uk/leisure/libraries/schoollibraryservice/- offers a specialist service for teachers in Highland

Highland Schools Virtual Library http://highlandschools-virtualib.org.uk/ web site provides on-line support for pupils and teachers

 

 

This page was last updated on 04.01.2007. If you spot any inaccuracies or inconsistency in information, please email us at hief@scvo.org.uk

© 2024 Highland Public Services Partnership.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme